BDAR
Close

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pristatyta NBFC paslaugų plėtra 2022 metais

Data

2021 11 18

Įvertinimas
0
image_2021-11-18_092242.png

Š. m. lapkričio 17 dieną įvyko NBFC bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos / SADM atstovų susitikimas. Nuotolinio susitikimo metu pristatyta buhalterinės apskaitos paslaugų plėtra 2022 metais, aptarti įstaigų pasirengimo konsolidacijai klausimai. 

Remiantis Vyriausybės nutarimu nuo ateinančių metų rugsėjo prie centralizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo prisijungia 38 SADM įstaigos. Tarp jų daugiausia socialinės globos ir socialinių paslaugų namai. Iki šiol šioms institucijoms jau buvo teikiamos personalo administravimo paslaugos.

„Bendrųjų paslaugų konsolidacijos sinergijos efektas ir didžiausia vertė kuriami tada, kai personalo ir buhalterinės apskaitos paslaugos teikiamos kartu. Šiandien 45 SADM pavaldume esančioms institucijoms teikiame personalo administravimo paslaugas ir tik 7 iš jų prisijungusios prie centralizuotos buhalterinės apskaitos. Tikimės, kad artėjanti buhalterinės apskaitos konsolidacija sudarys sąlygas dar labiau efektyvinti ir gerinti bendrąsias paslaugas“, - susitikimo metu kalbėjo NBFC direktorė Valė Kulvinskienė.  

Naujovės sklandžiai plėtrai
V. Kulvinskienė SADM atstovams pristatė NBFC komandos pasirengimo darbus. Jau gruodžio mėnesį startuoja patobulinta organizacinė struktūra, kurioje atsiras Strateginės plėtros ir kokybės valdymo grupė, procesų valdymo bei naujų klientų perėmimo komandos, padėsiančios sklandžiai įgyvendinti tolimesnę plėtrą. 

Artimiausiuose planuose „Mokymų akademijos“ startas, kurios pagrindinis uždavinys bus darbuotojų profesiniai mokymai, tobulinimas ir kompetencijų kėlimas. 

Siekiant tolygiau paskirstyti darbo krūvius, planuojama įdiegti operacijų valdymo įrankį, kuris padės priimti sprendimus dėl grupių ar specialistų darbo krūviu perskirstymo. Minimas įrankis sudarys sąlygas paskaičiuoti, kiek resursų kainuoja kiekvienos institucijos aptarnavimas, įvertinti procesų efektyvumą ir, jei reikia, pasiūlyti juos tobulinti.

Pristatytas artimiausiu metu pradėsiantis veikti skambučių centras, kuriame pritaikant vieno langelio principą tiek NBFC klientai, tiek darbuotojai gaus atsakymus į visus juos dominančius klausimus, susijusius su teikiamomis buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo paslaugomis.

Vieningos apskaitos sistemos privalumai
Susitikimo metu daug dėmesio buvo skirta bendros finansų valdymo apskaitos informacinės sistemos/FVAIS aptarimui, mat konsoliduojamos įstaigos privalo pereiti prie jos naudojimo. NBFC direktorė akcentavo, kad bendra sistema padės optimaliau organizuoti apskaitos operacijų registravimą, ženkliai mažinti darbo laiko sąnaudas ir valstybei taupyti biudžeto lėšas atsisakant keliasdešimt dabar naudojamų sistemų išlaikymo bei techninės priežiūros sąnaudų.

---
Iš viso 2022 metais bus centralizuojamos 89 įstaigų buhalterinės apskaitos ir 23 įstaigų personalo administravimo funkcijos. Minimos įstaigos pavaldžios Socialinės apsaugos ir darbo bei Kultūros ministerijoms. Iš viso jose dirba virš 12 000 darbuotojų. 
Šiuo metu NBFC aptarnauja 240 įstaigų ir 32 000 darbuotojų jose. 

Susitikimo skaidrės čia.