>

Asmenų aptarnavimas, prašymų ir skundų nagrinėjimas

Asmenys aptarnaujami G. Vilko gatvėje 12 Vilniuje darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val.
Pietų laikas 12:00-12:45, penktadieniais ir priešventinėmis dienomis dirbama 1 valandą trumpiau.

Asmenis NBFC aptarnauja NBFC darbuotojas, atsakingas už asmenų aptarnavimą, – Teisės ir administravimo grupės vyriausioji specialistė Daiva Cicėnienė, o jos nesant –  vyriausioji specialistė Jurgita Lukšėnienė, atsakinga už asmenų aptarnavimą NBFC. 

Prašymus ir skundus raštu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į NBFC, atsiuntus prašymą arba skundą paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis: per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – e. pristatymas) ar oficialiu NBFC elektroninio pašto adresu [email protected].

Prašymus žodžiu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į NBFC arba telefonu 8 673 55 897. Prašymas, kuris teikiamas žodžiu, išdėstomas darbuotojui, atsakingam už asmenų aptarnavimą, arba kitam kompetentingam NBFC darbuotojui, jeigu darbuotojas, atsakingas už asmenų aptarnavimą, negali suteikti asmens ar jo atstovo prašomos suteikti informacijos.

Susipažinkite su Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo NBFC‘e taisyklėmis.

Atnaujinimo data: 2023-11-22