>

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau NBFC) įgyvendina informacinės sistemos „E. sąskaita“ modernizavimo projektą.​

Projekto tikslas – modernizuojant pasenusią sistemą, ženkliai padidinti sistemos funkcionalumą, patrauklumą, patikimumą ir tinkamumą naudoti, tokiu būdų sumažinant kitais būdais išrašomų sąskaitų skaičių ir didinant viešojo ir privataus sektorių valdymo efektyvumą.​

Projekto uždaviniai -  iš esmės atnaujinti pasenusią sistemą keičiant technologinę platformą ir paskatinti verslą integruotis į Europos elektroninių sąskaitų infrastruktūrą prisijungiant prie PEPPOL tinklo. Kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime, siekiama užtikrinti, kad viešojo sektoriaus subjektams ir kitoms perkančiosioms organizacijoms teikiamos sąskaitos atitiktų Europos elektroninių sąskaitų faktūrų (e-Invoicing) standartą. ​

Projekto rezultatas - sukurta nauja „Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ (toliau – SABIS). ​

​Viešą pranešimą apie projekto eigą galite rasti čia.

Atnaujinimo data: 2024-04-08