>

Projektas Nr. 10.1.1-ESFA-V-913-01-003

„Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti sukūrimas“

Projekto tikslas

sudaryti sąlygas viešojo sektoriaus subjektams buhalterinę apskaitą tvarkyti efektyvia, funkcionalia, automatizuota bendra informacine sistema ir didinti centralizuotai tvarkomos buhalterinės apskaitos patikimumą ir kokybę.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2019 metų rugpjūtis. Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėnesiai.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Atnaujinimo data: 2023-11-20