Apie NBFC

 

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pavaldi įstaiga, atsakinga už bendrųjų funkcijų konsolidavimą viešajame sektoriuje.

Siekiant racionalesnio valstybės biudžeto lėšų panaudojimo, 2018 m. įkurto NBFC veikla šiandien orientuota į daugiau nei 200 Vyriausybei pavaldžių valstybės įstaigų (tarp jų 11 ministerijų), kuriose dirba daugiau kaip 36 000 žmonių, aptarnavimą teikiant personalo administravimo ir finansinės apskaitos paslaugas. NBFC komandoje dirba apie 500 darbuotojų, kurių darbo vietos pasklidusios visoje Lietuvoje.

NBFC konsoliduojant valstybės įstaigų personalo administravimo ir finansinės apskaitos procesus, siekiama juos standartizuoti ir užtikrinti didesnį jų efektyvumą, kokybę bei greitesnį vykdymą. Laipsniškas personalo administravimo ir finansinės apskaitos funkcijoms atlikti reikalingų duomenų perkėlimas į bendras apskaitos informacines sistemas ne tik kuria vienodą  jų tvarkymo sistemą, bet ir leidžia valstybei smarkiai sutaupyti biudžeto lėšų.

Jau nuo 2021 m. NBFC visiškai perėjo prie bendros Finansų valdymo apskaitos informacinės sistemos (FVAIS). Minima sistema jau šiandien padeda optimaliau registruoti apskaitos operacijas, ženkliai mažinti darbo laiko sąnaudas ir valstybei taupyti biudžeto lėšas bei išvengti keliasdešimties iki tol naudotų sistemų išlaikymo bei techninės priežiūros sąnaudų.

Toks valstybės institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų procesų koncentravimo modelis yra sėkmingai taikomas tokiose šalyse kaip Suomija, Estija, Airija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija bei įvairiose verslo organizacijose užsienyje ir Lietuvoje.

Planuojama, kad Vyriausybei atskaitingų valstybės įstaigų (daugiau kaip 330 įstaigų, kuriose dirba apie 65 tūkst. darbuotojų) personalo ir finansinės apskaitos administravimo funkcijų konsolidavimas bus baigtas iki 2024 m. vidurio.

2022 m. spalį patvirtinta Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro 2023–2025 m. veiklos pokyčio (proveržio) strategija.

Kviečiame su ja susipažinti čia. 

 

Dirbame tvariai, patikimai ir kokybiškai, kad viešojo sektoriaus subjektai galėtų koncentruotis į savo tikslų siekimą ir tiesioginių funkcijų vykdymą.

Esame patikimas ir efektyviai dirbantis viešojo sektoriaus bendrųjų kompetencijų centras, teikiantis profesionalias ir visai Lietuvai vertę kuriančias paslaugas.

DĖMESYS ŽMOGUI. Tikime, kad žmonės yra pagrindinis ir svarbiausias variklis, užtikrinantis sėkmę ir aukštą teikiamų paslaugų kokybę. Dirbdami visada vadovaujamės etika ir taisyklėmis. Bendravimas įstaigos viduje ir su klientais pagrįstas savitarpio pasitikėjimu, draugiškumu, geranoriškumu.  

PROFESIONALUMAS. Esame savo srities profesionalai, nuolat gilinantys žinias ir keliantys kvalifikaciją. Žinome, kad nuo mūsų profesionalumo ir žinių priklauso mūsų veiklos rezultatai, todėl  profesinis tobulėjimas ir nuolatinis kvalifikacijos kėlimas yra kasdienio mūsų darbo dalis.  

PATIKIMUMAS. Jūsų tikslas yra ir mūsų tikslas. Keliame sau aukštus reikalavimus ir prisiimame atsakomybę už savo darbuotojus, paslaugas bei procesus.  

TOBULĖJIMAS. Žinome, kad nuolatinis tobulėjimas yra būtina sąlyga norint tapti tikrais srities lyderiais. Siekis nuolat tobulėti mūsų komandai leidžia taikyti efektyviausius darbo metodus, neatsilikti nuo naujovių ir savo klientams pasiūlyti inovatyvius sprendimus.  

Atnaujinimo data: 2024-01-12