Teisės aktų pažeidimai

 

NBFC direktoriaus 2021 m. vasario 11 d. įsakymu pripažinta, kad NBFC darbuotojas pažeidė Viešųjų pirkimų organizavimo Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre taisyklių, patvirtintų NBFC direktoriaus 2019 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-32 „Dėl Viešųjų pirkimų organizavimo Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre taisyklių patvirtinimo“ (2020 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-534 redakcija), 93.9 papunkčio nuostatą ir dėl to padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.

Darbuotojas buvo įspėtas, kad per dvylika mėnesių pakartotinai padarius antrą tokį patį darbo pareigų pažeidimą, gali būti priimtas sprendimas nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės.

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-13323-905/2020 nuoroda.

BĮ Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, j. a. k. 188752740 (toliau - Žuvininkystės tarnyba), draudimo įmonė AAS „BTA Baltic Insurance Company“, su kuria NBFC žalos padarymo metu buvo sudaręs bendrosios civilinės atsakomybės paslaugų sutartį, sumokėjo 19 700 EUR (devyniolika tūkstančių 700 eurų). 500 EUR (penkis šimtus eurų) Žuvininkystės tarnybai sumokėjo NBFC.

Atnaujinimo data: 2023-11-29