BDAR
Close

Susitikime su Valstybine mokesčių inspekcija pristatyta NBFC Proveržio strategija

Data

2022 12 16

Įvertinimas
0
319503057_1113899519319967_8008729088571827813_n.jpg

2022 m. gruodžio 16 d., Vilnius.  Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) vadovų komanda šią savaitę susitiko su Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos atstovais ir pristatė 2023-2025 m. proveržio strategiją bei aptarė aktualijas.

NBFC lankėsi VMI prie FM viršininkė Edita Janušienė, viršininkės pavaduotoja Eglė Ramanauskienė kancleris Dainius Jasiulis, Finansų skyriaus vedėja Aušra Svirskienė, patarėja Eglė Raišutytė.

NBFC direktorės pavaduotojos Justina Paškevičiūtė ir Edita Filipavičiūtė, taip pat Veiklos organizavimo departamento direktorius Artūras Patapas VMI pristatė NBFC Proveržio strategiją, organizacijos misiją, viziją, vertybes, supažindino su planuojamais vykdyti ir jau vykdomais strateginiais projektais, tyrimais, papildomomis strategijomis, aptartas NBFC įgyvendinimas „E. sąskaita“ modernizavimo projektas.

Susitikimo metu aptarta NBFC tarptautinio bendradarbiavimo su panašiais paslaugų centrais patirtis, kiti aktualūs klausimai.

Bendradarbiavimas svarbus siekiant pasidalyti gerąją patirtimi tarp institucijų. NBFC Valstybinei mokesčių inspekcijai taip pat teikia buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo paslaugas.

*********

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) yra LR Finansų ministerijai pavaldi įstaiga, atsakinga už bendrųjų funkcijų konsolidavimą viešajame sektoriuje.

2018 m.  įkurto NBFC veikla šiandien orientuota į 240 Vyriausybei pavaldžių valstybės įstaigų (tarp jų 11 ministerijų), kuriose dirba apie 33 000 žmonių, aptarnavimą teikiant personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos paslaugas.

NBFC‘e konsoliduojant valstybės įstaigų personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos procesus siekiama juos standartizuoti taip užtikrinant didesnį jų efektyvumą, kokybę ir greitesnį vykdymą. Vertinama, kad laipsniškas personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos perkėlimas į bendras apskaitos informacines sistemas ne tik kuria vieningą jų administravimo sistemą, bet ir leidžia valstybei pasiekti biudžeto lėšų sutaupymo skirtingoms informacinėms sistemos išlaikyti.

Planuojama, kad Vyriausybei atskaitingų valstybės įstaigų (virš 330 įstaigų, kuriose dirba apie 65 tūkst. darbuotojų) personalo ir buhalterinės apskaitos administravimo funkcijų konsolidavimas bus baigtas iki 2025 m. vidurio.