BDAR
Close

Sukurta ir patvirtina NBFC 2023–2025 m. veiklos pokyčio (proveržio) strategija

Data

2022 10 24

Įvertinimas
0
2022 10 24 NBFC Proveržio strategija 2023 -2025 first.jpg

2022 m. spalio 24 d., Vilnius. Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC) informuoja, kad institucija sukūrė ir patvirtino 2023 – 2025 m. veiklos pokyčio (proveržio) strategiją. Pagrindinis strateginis institucijos dokumentas parengtas vadovaujantis geriausiomis planavimo praktikomis, atliekant veiklos analizę, organizuojant strategines aptarimo sesijas bei įtraukiant organizacijos darbuotojus ir vadovus, įvertinant klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis apklausas bei identifikuojant pagrindines rizikas.

Strategijoje įtvirtintos NBFC misija, vizija, vertybės, ilgalaikiai tikslai, taip pat, siekiant esminio veiklos pokyčio (proveržio), suplanuoti prioritetiniai ir kiti proveržio projektai, substrategijos, patvirtinti aiškūs ir išmatuojami siektini institucijos veiklos rodikliai.

„Mūsų (NBFC) ilgalaikis siekis – tapti inovatyviu ir efektyviai dirbančiu bendrųjų kompetencijų paslaugų centru, teikiančiu tvarias, patikimas, profesionalias paslaugas ir kuriančiu pridėtinę vertę klientams. Siekiame, kad mūsų klientai galėtų koncentruotis į savo tiesioginių tikslų siekimą ir tiesioginių funkcijų vykdymą bei visiškai pasitikėti finansinės apskaitos ir personalo administravimo (ateityje – ir kitų viešojo sektoriaus bendrųjų paslaugų) procesais organizacijoje“, - pažymi NBFC direktorė Valė Kulvinskienė, akcentuodama, kad patvirtintas strateginis dokumentas nubrėžia aiškias organizacijos veiklos perspektyvas ateinantiems 3 metams.

Strategijoje įtvirtinta NBFC misija – „Dirbame tvariai, patikimai ir kokybiškai, kad viešojo sektoriaus subjektai galėtų koncentruotis į savo tikslų siekimą ir tiesioginių funkcijų vykdymą“.

Strategijoje įtvirtinta NBFC vizija – „Esame patikimas ir efektyviai dirbantis viešojo sektoriaus bendrųjų kompetencijų centras, teikiantis profesionalias ir visai Lietuvai vertę kuriančias paslaugas“.

NBFC vertybės: Dėmesys žmoguiProfesionalumas PatikimumasTobulėjimas.

NBFC primena, kad paslaugų centras įkurtas, siekiant centralizuoti biudžetinių įstaigų finansinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijas, o šias funkcijas atliekantys įstaigų, kurių sąrašas patvirtintas LRV nutarimu, darbuotojai buvo perkelti į NBFC. Perkėlimo metu nebuvo keičiami esami procesai ir darbo įrankiai, numatant, kad, sukoncentravus intelektinį ir metodinį finansinės apskaitos bei personalo administravimo potencialą, NBFC 3–5 metų laikotarpiu standartizuos pagrindinius procesus aptarnaujamose įstaigose.

Siekdami efektyviai organizuoti darbą ir teikti naudą klientui bei kurti pridėtinę vertę, atsižvelgdami į bendrųjų paslaugų teikimo gerąją praktiką ir orientuodamiesi į laukiamą naudą (ekonominis efektyvumas, bendras paslaugų standartas, aukštesnė kokybė ir patikimumas, atitiktis teisės aktų reikalavimams ir tarptautiniams standartams), 2023–2025 m. NBFC kelia sau šiuos tikslus:

  • Transformacija iš institucinio aptarnavimo ir funkcijų vykdymo į procesiniu valdymu ir paslaugų teikimu paremtą veiklos modelį;
  • Paslaugų standartizavimas įveiklinant naudojamas ir kuriamas IT sistemas;
  • Aukščiausio lygio viešojo sektoriaus finansinės apskaitos ir personalo administravimo kompetencijos.

Siekiant esminio veiklos pokyčio (proveržio), bus įgyvendinami prioritetiniai proveržio projektai: Procesinio valdymo modelio diegimas; Užduočių ir darbo krūvio valdymo sistemos diegimas; Konsultavimo centro įveiklinimas; Informacinės sistemos „E. saskaita“ modernizavimas.

Taip pat numatyti kiti projektai, padėsiantys siekti nusimatytų tikslų: Pagalbos tarnybos savitarnos svetainės (angl. Help desk) funkcionalumų išplėtimas; NBFC kainodaros sukūrimas; Išorinių mokymų programų sukūrimas ir įveiklinimas.

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC) – 2018 m. vasario 15 d. įkurta biudžetinė įstaiga, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir apimtimi centralizuotai atliekanti Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, Vyriausybės atstovų įstaigos, atitinkamo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų prie ministerijos, kitų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ar pareigas įgyvendina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, ir šių subjektų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijas. Planuojama, kad įstaigų, kurių sąrašas, patvirtintas LRV nutarimu Nr. 126, finansinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų konsolidavimas bus baigtas iki 2025 m. gegužės 2 d.

Su NBFC Proveržio strategija galite susipažinti čia: https://nbfc.lrv.lt/lt/apie-nbfc/nbfc-veiklos-strategija