BDAR
Close

NBFC į antrąjį posėdį rinkosi Patariamoji taryba

Data

2022 12 13

Įvertinimas
0
318766181_464114005906392_9144853041061552567_n.jpg

2022 m. gruodžio 12 d., Vilnius.  Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre antrą kartą rinkosi Patariamoji taryba. Susitikimo metu Tarybos nariams buvo pristatytos Valstybės kontrolės atlikto audito išvados ir rekomendacijos, NBFC Proveržio strategija 2023-2025 m., aptarti probleminiai klausimai.

„Labai džiaugiuosi, kad turime galimybę susitikti su įstaigų, kurioms teikiame paslaugas atstovais, išklausyti jų lūkesčius ir klausimus, pasidalinti NBFC daromais sprendimais ir naujienomis. Toks bendradarbiavimas svarbus tiek NBFC, tiek Patariamosios tarybos nariams, atstovaujantiems beveik 250 viešojo sektoriaus įstaigų ir daugiau kaip 32 tūkstančius darbuotojų jose“, - sako NBFC direktorė Valė Kulvinskienė.

Patariamoji taryba įsteigta siekiant užtikrinti dialogą ir efektyvesnį bendradarbiavimą su įstaigomis, kurioms centralizuotai teikiamos buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo paslaugos. Tarybai keliamas uždavinys teikti rekomendacijas ir siūlymus dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo procesų tobulinimo ir paslaugų kokybės gerinimo.

Į Tarybą savo atstovus jau delegavo ministerijos, kurių bendrosios buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijas NBFC atlieka centralizuotai, tarp jų ministerijų kancleriai, padalinių vadovai ir patarėjai. Į posėdžius taip pat bus kviečiami ekspertai, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, mokslo ir studijų institucijų, ūkio subjektų, asocijuotų struktūrų ir kitų juridinių asmenų atstovai.

Taryba yra kolegiali patariamoji institucija, rengianti posėdžius 2-3 kartus per metus, o pagal poreikį ir dažniau, taip pat aktyviai keičiamasi informacija sprendžiant problemines situacijas. Tarybos veikloje dalyvaujančių narių, ekspertų ir kt. atstovų darbas yra neatlygintinas.