2023-05-31

„E. sąskaita“ tampa SABIS: atnaujintos sistemos starto laukiama 2024 m. liepą

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC) tęsia informacinės sistemos „E. sąskaita“ modernizavimo projektą ir pradeda sistemos atnaujinimo darbus. Iš esmės atnaujinta sistema veikti, planuojama, pradės 2024 m. viduryje.     
 
Ruošiantis modernizavimo darbams jau atlikta galimybių studija, atnaujinti sistemos nuostatai ir veiklos modelis, parengta nauja sistemos architektūra, ruošiamasi diegimui į centralizuotai teikiamą IT infrastruktūrą (VITC). Sistemos valdytojas NBFC 2022 m. vykdė rinkos konsultacijas, po jų buvo atnaujintas ir projekto planas, numatant, kad atnaujinta sistema veikti pradės 2024 m. liepą. Būtent tiek laiko, remiantis panašiomis sutartimis ir ekspertų vertinimu, prireiks Projekto priežiūros komiteto patvirtintoje techninėje specifikacijoje numatytiems darbams atlikti.   

Siekiant, kad informacinės sistemos pavadinimas nebūtų siejamas su pačia elektronine sąskaita faktūra ar Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartu, atnaujinant nuostatus, priimtas sprendimas keisti „E. sąskaitos“ pavadinimą į „Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą“ (SABIS). 2022 m. gruodį NBFC Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) paskelbė pirkimą, o šių metų kovą pasirašytos SABIS kūrimo ir diegimo paslaugų bei techninės priežiūros paslaugų pirkimo-pardavimo sutartys.  Sistemą iš esmės atnaujins UAB „Novian systems“, numatyta paslaugų vertė – 1,087 mln  Eur.  

Artūras Patapas, sistemos valdytojo NBFC Veiklos organizavimo departamento direktorius, pažymi, kad atnaujinti veiklos modeliai leis SABIS efektyviau naudotis tiek tiekėjams, tiek sąskaitų gavėjams.  
 
„Modernizuojant sistemą, keliamas aiškus tikslas padidinti jos patrauklumą ir tinkamumą naudoti, mažinti išrašomų popierinių sąskaitų skaičių ir didinti viešojo ir privataus sektorių valdymo efektyvumą. Itin didelis dėmesys skiriamas automatizavimo potencialui, kad teikėjo parengtos elektroninės sąskaitos būtų perduodamos ir automatiškai apdorojamos gavėjo sistemose. Tai leis sutaupyti darbuotojų darbo laiko sąnaudų ir sumažinti klaidų tikimybę, efektyvins viso viešojo sektoriaus apskaitos procesus“, – sako A. Patapas.  

Pagrindiniai investicinio projekto, kuriuo numatytas informacinės sistemos „E. sąskaita“ modernizavimas, uždaviniai – iš esmės atnaujinti pasenusią sistemą keičiant technologinę platformą ir paskatinti verslą integruotis į Europos elektroninių sąskaitų infrastruktūrą prisijungiant prie PEPPOL tinklo. Kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime , siekiama užtikrinti, kad viešojo sektoriaus subjektams ir kitoms perkančiosioms organizacijoms teikiamos sąskaitos atitiktų Europos elektroninių sąskaitų faktūrų (e-Invoicing) standartą.  
 
„E. sąskaitos“ sistema Lietuvoje pradėjo funkcionuoti dar 2015 m., tačiau ilgai neatnaujinta ir nemodernizuojama sistema sulaukdavo priekaištų dėl savo greitaveikos, funkcijų ribotumo, dvigubo duomenų teikimo standarto papildomai sukuriamos administracinės ir finansinės naštos verslui.    
  
Naujojo SABIS veiklos modelyje numatyta atnaujinti sąskaitų rengimo, priėmimo ir kontrolės procesus, plėsti integracijas su CVP IS, užtikrinti ir išplėsti sąsajas su Finansų apskaitos bendrąją informacine sistema FABIS ir kitomis kuriamomis ar modernizuojamomis informacinėmis perkančiųjų ERP sistemomis, dokumentų valdymo sistemomis (DBSIS).   
  
SABIS bus diegiama vartotojams draugiška aplinka, gerinama sistemos greitaveika, saugumas, padidintas vienu metu galinčių prisijungti vartotojų skaičius, diegiami programiniai elementų atnaujinimai, leidžiantys užtikrinti didesnį sistemos stabilumą. Numatyta diegti sprendimus, užtikrinančius vientisą automatizuotą procesą: nuo sutarties pasirašymo iki sąskaitų apmokėjimo etapo. Nauja sistema, planuojama, padės užtikrinti, kad 95 proc. viešajam sektoriui teikiamų sąskaitų būtų pateikiama elektroniniu būdu. Pakeitimai daromi atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose.  
  
Kuriant SABIS, svarbu atsižvelgti į sistemos naudotojų – sąskaitų teikėjų ir gavėjų – poreikius. Todėl projekte taip pat numatyta iš sąskaitų teikėjų ir perkančiųjų organizacijų atstovų organizuoti diskusijų (focus) grupes, kuriose bus derinami ir aptariami planuojami sprendimai. Turintiems klausimų ar pasiteiravimų dėl modernizavimo projekto ar pasirengimo sklandžiai teikti/gauti sąskaitas, kviečiame kreiptis el. paštu [email protected].