BDAR
Close

Darbą pradeda naujoji NBFC darbo taryba – išrinkta pirmininkė

Data

2022 02 07

Įvertinimas
0
image_2022-02-07_175324.png

Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre / NBFC išrinkta nauja Darbo taryba. Pirmo posėdžio metu tarybos pirmininke antrai kadencijai perrinkta III-ios buhalterinės apskaitos grupės buhalterė Birutė Jundulienė. 

„Sveikinu naujai išrinktą Tarybą ir pirmininkę nuoširdžiai linkėdama sklandaus ir produktyvaus darbo bei bendradarbiavimo. Esu įsitikinusi, kad Darbo taryba yra daug daugiau nei tik formalus institutas įgyvendinant Darbo kodekso nuostatas. Tikiu, kad svarbiausia Tarybos misija – įtraukti kuo daugiau darbuotojų į NBFC veiklą. Labai tikiuosi, kad ir toliau bus puoselėjama ir plėtojama itin svarbi  Darbo tarybos funkcija – visų NBFC darbuotojų konsultavimas ir informavimas apie įgyvendinamas naujoves, tobulinamus procesus, įvairių tvarkų pasikeitimus. Visa tai kuria pasitikėjimo ir bendradarbiavimo atmosferą organizacijoje ir padeda gerinti priimamų sprendimų kokybę“, - sakė NBFC vadovė Valė Kulvinskienė.  

„Esu dėkinga kolegoms už išreikštą pasitikėjimą. Tikiu, kad Darbo taryba kuria abipusę naudą ir pridėtinė vertę tiek mūsų darbuotojams, tiek NBFC kaip organizacijai. Tarybos įsitraukimas į NBFC sprendimų priėmimą padeda priimti socialiai pasvertus ir darbuotojų interesus bei lūkesčius atitinkančius sprendimus“, - kalbėjo Darbo tarybos pirmininkė Birutė Jundulienė.

Darbo tarybos rinkimuose iš viso dalyvavo kiek daugiau kaip 2/3 rinkimų teisę turinčių NBFC darbuotojų. Tarybos nariais buvo išrinkti:

• Gintarė Kindurienė, žmogiškųjų išteklių valdymo vyriausioji specialistė
• Eglė Bagotyrienė, personalo administratorė-ekspertė
• Birutė Jundulienė, buhalterė
• Ligita Šiškienė, vyresnioji buhalterė
• Šarlota Laucė, personalo administratorė
• Ina Niančiuk, buhalterė
• Ilona Daukšaitė, personalo administratorė

***

Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo tarybos įgaliojimų pradžios. 

Darbo taryba turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi gauti savo funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją, taip pat turi teisę kreiptis į darbo ginčus nagrinėjančius organus su prašymu išspręsti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės.

Darbo tarybai, kaip darbuotojams atstovaujančiam subjektui, suteikta dar viena svarbi teisė – teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo.