BDAR
Close

header image

Apie NBFC

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) yra LR Finansų ministerijai pavaldi įstaiga, atsakinga už bendrųjų funkcijų konsolidavimą viešajame sektoriuje.

Siekiant racionalesnio valstybės biudžeto lėšų panaudojimo 2018 m.  įkurto NBFC veikla šiandien orientuota į 240 Vyriausybei pavaldžių valstybės įstaigų (tarp jų 11 ministerijų), kuriose dirba daugiau kaip 32 000 žmonių, aptarnavimą teikiant personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos paslaugas.  NBFC komandoje dirba daugiau kaip 460 darbuotojų, kurių darbo vietos pasklidusios visoje Lietuvoje.

NBFC‘e konsoliduojant valstybės įstaigų personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos procesus siekiama juos standartizuoti taip užtikrinant didesnį jų efektyvumą, kokybę ir greitesnį vykdymą. Vertinama, kad laipsniškas personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos perkėlimas į bendras apskaitos informacines sistemas ne tik kuria vieningą  jų administravimo sistemą, bet ir leidžia valstybei pasiekti ženklių biudžeto lėšų sutaupymo skirtingoms informacinėms sistemos išlaikyti. 

Jau nuo 2021 m. NBFC visiškai perėjo prie bendros Finansų valdymo apskaitos informacinės sistemos (FVAIS).  Minima sistema jau šiandien padeda optimaliau organizuoti apskaitos operacijų registravimą, ženkliai mažinti darbo laiko sąnaudas ir valstybei taupyti biudžeto lėšas atsisakant keliasdešimt iki tol naudotų sistemų išlaikymo bei techninės priežiūros sąnaudų.

Toks valstybės institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų procesų koncentravimo modelis yra sėkmingai taikomas tokiose šalyse, kaip Suomija, Estija, Airija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija bei įvairiose verslo organizacijose užsienyje ir Lietuvoje.

Planuojama, kad Vyriausybei atskaitingų valstybės įstaigų (virš 330 įstaigų, kuriose dirba apie 65 tūkst. darbuotojų) personalo ir buhalterinės apskaitos administravimo funkcijų konsolidavimas bus baigtas iki 2024 m. vidurio.

2022 m. spalį patvirtinta nauja NBFC 2023 -2025 m. veiklos pokyčio (proveržio) strategija. Kviečiame su ja susipažinti čia. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-30