BDAR
Close

Tarnybiniai nusižengimai

NBFC direktoriaus 2021 m. vasario 11 d. įsakymu pripažinta, kad NBFC darbuotojas pažeidė Viešųjų pirkimų organizavimo Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre taisyklių, patvirtintų NBFC direktoriaus 2019 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-32 „Dėl Viešųjų pirkimų organizavimo Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre taisyklių patvirtinimo“ (2020 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-534 redakcija), 93.9 papunkčio nuostatą ir dėl to padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.

Darbuotojas buvo įspėtas, kad per dvylika mėnesių pakartotinai padarius antrą tokį patį darbo pareigų pažeidimą, gali būti priimtas sprendimas nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-25