BDAR
Close

Su vidaus tarnybos santykiais susiję teisės aktai (statutiniai valstybės tarnautojai)

 • Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas;
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. 1V-55 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo":
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimus ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašas;
  • Standartines stojimo į vidaus tarnybą sutarties sąlygas, stojimo į vidaus tarnybą sutarčių sudarymo ir privalomų stojimo į vidaus tarnybą sutarčių sąlygų vykdymo kontrolės tvarkos aprašas;
  • Teisės atkurti vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusą tvarkos aprašas;
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašas;
  • Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašas;
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų perkėlimo į kitas pareigas tvarkos aprašas;
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rotacijos tvarkos aprašas;
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas;
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo tvarkos aprašas;
  • Tarnybinių patikrinimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų vidaus tarnybos sistemos pareigūnams skyrimo ir panaikinimo tvarkos aprašas
  • Nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nelaimingų atsitikimų pakeliui į tarnybą ar iš tarnybos, taip pat nelaimingų atsitikimų profesinio ar įvadinio mokymo metu bei profesinių ligų tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašas;
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, jų šeimos narių ir jų nuosavybės apsaugos, kai dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybos kyla reali grėsmė jų gyvybei, sveikatai ar turtui, užtikrinimo tvarkos aprašas;
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ir jų šeimos nariams padarytos materialinės žalos, kurią jie patyrė dėl su vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnyba susijusių priežasčių ir kuri yra nustatyta remiantis tarnybinio patikrinimo išvada, atlyginimo tvarkos aprašas;
  • Individualių tarnybinių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašas.
 • Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 1K-56 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje"
 • Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-27