BDAR
Close

Su darbo santykiais susiję teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas;
 • Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 "Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo"
  • Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas;
  • Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas;
  • Sezoninio darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatumų aprašas;
  • Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas;
  • Sezoninių darbų sąrašas;
  • Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas;
  • Specialių pertraukų trukmės per darbo dieną (pamainą) ir jų nustatymo sąlygų aprašas;
  • Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašą ir šių atostogų trukmės aprašas;
  • Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašas;
  • Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašas;
  • Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas;
  • Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašą ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašas.
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. A1-343 "Dėl pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo" -->
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-17