BDAR
Close

Informacijos ir duomenų gavimo iš įstaigų formos

Įsakymas dėl informacijos ir duomenų gavimo formų, reikalingų personalo administravimo funkcijoms centralizuotai atlikti, patvirtinimo

1. Prašymo paskelbti konkursą į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas forma;
2. Prašymo paskelbti konkursą į karjeros valstybės tarnautojo arba įstaigos vadovo pareigas forma;
3. Prašymo paskelbti konkursą arba atranką į statutinio valstybės tarnautojo pareigas forma;
4. Informacijos apie konkurso arba atrankos į statutinio valstybės tarnautojo pareigas pretendentus ir patikrinimo datą, laiką ir vietą pateikimo forma;
5. Informacijos apie pretendentus, galinčius dalyvauti konkurse arba atrankoje į statutinio valstybės tarnautojo pareigas, ir konkurso arba atrankos datą, laiką, vietą, komisijos sudėtį pateikimo forma;
6. Prašymo priimti į tarnybą forma;
7. Prašymo priimti į darbą forma;
8. Prašymo suteikti atostogas arba papildomą poilsio dieną, arba papildomų poilsio dienų, arba papildomą poilsio laiką, arba kitas garantijas forma;
9. Prašymo perkelti atostogas arba papildomą poilsio dieną, arba papildomas poilsio dienas, arba papildomą poilsio laiką, arba kitas garantijas forma;
10. Prašymo leisti vykti į komandiruotę ir apmokėti komandiruotės išlaidas forma;
11. Prašymo kompensuoti kelionės į komandiruotės vietą laiką arba darbo laiką komandiruotėje forma;
12. Prašymo perkelti į kitas pareigas forma;
13. Sutikimo būti perkeltam į kitas pareigas forma;
14. Prašymo leisti dirbti nuotoliniu būdu forma;
15. Sutikimo dirbti viršvalandinį darbą arba poilsio ar švenčių dieną forma;
16. Prašymo pakeisti darbo sutarties sąlygas forma;
17. Prašymo leisti dirbti papildomą darbą forma;
18. Prašymo atleisti iš darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigų forma;
19. Prašymo atleisti iš karjeros valstybės tarnautojo arba pakaitinio valstybės tarnautojo, arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo, arba įstaigos vadovo pareigų forma;
20. Prašymo atleisti iš vidaus tarnybos forma;
21. Informacijos ir duomenų apie kvalifikacijos tobulinimą teikimo forma;
22. Prašymo išduoti pažymą apie tarnybos Lietuvos valstybei stažą arba einamas pareigas, arba einamas pareigas ir nustatytą darbo laiką, arba eitas pareigas, arba suteiktas kasmetines atostogas, arba suteiktas nemokamas atostogas, arba suteiktas poilsio dienas, arba darbo užmokestį forma;
23. Prašymo leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį forma;
24. Informacijos apie konkurso arba atrankos į statutinio valstybės tarnautojo pareigas pretendentus pateikimo forma.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-27