>

Siekiant užtikrinti dialogą ir efektyvesnį bendradarbiavimą su įstaigomis, kurioms centralizuotai teikiamos buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo paslaugos, Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre įsteigta Patariamoji taryba. 

Tarybai keliamas uždavinys teikti rekomendacijas ir siūlymus dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo procesų tobulinimo ir paslaugų kokybės gerinimo.
 

Atnaujinimo data: 2023-11-22