>

Viešųjų pirkimų vykdymas

SABIS bus diegiama vartotojams draugiška aplinka, gerinama sistemos greitaveika, saugumas, padidintas vienu metu galinčių prisijungti vartotojų skaičius, diegiami programiniai elementų atnaujinimai, leidžiantys užtikrinti didesnį sistemos stabilumą. Numatyta diegti sprendimus, užtikrinančius vientisą automatizuotą procesą: nuo sutarties pasirašymo iki sąskaitų apmokėjimo etapo. Nauja sistema, planuojama, padės užtikrinti, kad 95 proc. viešajam sektoriui teikiamų sąskaitų būtų pateikiama elektroniniu būdu. Pakeitimai daromi atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose.  ​

Atnaujinimo data: 2024-01-04