BDAR
Close

IS veiklos modelis

Naujojo SABIS veiklos modelyje numatyta atnaujinti sąskaitų rengimo, priėmimo ir kontrolės procesus, plėsti integracijas su Saule IS, užtikrinti ir išplėsti sąsajas su Finansų apskaitos bendrąją informacine sistema FABIS ir kitomis kuriamomis ar modernizuojamomis informacinėmis perkančiųjų ERP sistemomis, dokumentų valdymo sistemomis​.

Nuoroda į dokumentą

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-07-18