>

Apie projektą

 

  • 2022 m. kovo mėn. parengta „E. sąskaita“ modernizavimo galimybių studija (toliau – GS), kurios metu atlikus „E. sąskaita“ IS vertinimą išskirtos „E. sąskaita“ IS modernizavimo problemos ir remiantis GS rezultatais parinkta optimali E. Sąskaitos sprendimo alternatyva - „Naujos IS „E. sąskaita“ sukūrimas“ (naujoje aplinkoje).  Be kitų aspektų, GS numatė naujos IS “E. sąskaita” sukūrimą naujai pasirinktos SQL duomenų bazės pagrindu, Informacinės visuomenės plėtros komiteto infrastruktūroje bei kad nauja „E. sąskaita“ turi būti sukurta ES patvirtinto elektroninių sąskaitų standarto (EN 16931-1:2017) pagrindu. ​
  • 2022 m. rugsėjo mėn. parengtas „E. sąskaita“ IS veiklos modelis ir atlikta naudotojų poreikio analizė, kurioje nustatyta ir aprašyta, kaip turėtų veikti „E. sąskaita“ IS, kad patenkintų naudotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius. ​
  • 2022 m. pabaigoje parengta SABIS sukūrimo ir diegimo paslaugų techninė specifikacija, pradėtas paslaugų viešasis pirkimas. ​
  • 2023 m. pradžioje pradėtas SABIS sukūrimo ir diegimo paslaugų techninės priežiūros paslaugų viešasis pirkimas ​
  • 2023 m. kovo mėn. baigti SABIS sukūrimo ir diegimo paslaugų bei šių paslaugų techninės priežiūros paslaugų viešieji pirkimai bei pasirašytos šių paslaugų pirkimo-pardavimo sutartys​.

Sistemą iš esmės atnaujins UAB „Novian systems“, o techninės priežiūros paslauga teikia UAB „ForIT“. Numatyta bendra paslaugų vertė – 1,168 mln. Eur. 

2023 m. balandžio mėnesį pradėta detalioji poreikių analizė, o iš esmės atnaujinta sistema veikti, planuojama, pradės 2024 m. viduryje.​

SABIS kūrimo ir diegimo grafiko grafinis atvaizdavimas

Naujojo SABIS veiklos modelyje numatyta atnaujinti sąskaitų rengimo, priėmimo ir kontrolės procesus, plėsti integracijas su Saule IS, užtikrinti ir išplėsti sąsajas su Finansų apskaitos bendrąją informacine sistema FABIS ir kitomis kuriamomis ar modernizuojamomis informacinėmis perkančiųjų ERP sistemomis, dokumentų valdymo sistemomis​.

Nuoroda į dokumentą

sabis.png

Atnaujinimo data: 2024-04-08