BDAR
Close

Kaip pranešti

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

  • įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
  • kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
  • viešai.

Rekomenduojame Asmeniui pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą Pranešimo apie pažeidimą forma

Asmuo informaciją apie pažeidimą taip pat gali pateikti, užpildydamas laisvos formos dokumentą, kuriame:

  • turi būti išvardytos konkrečios faktinės aplinkybės, leidžiančios asmeniui įtarti pažeidimą;
  • turi būti nurodyta, ar apie pažeidimą kam nors pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;
  • gali būti pateikta asmeniui žinoma informacija apie įtariamą (-us) pažeidėją (-us) (vardas, pavardė, pareigos);
  • gali būti pateikta asmeniui žinoma informacija apie pažeidimo liudininką (-us) (vardas, pavardė, pareigos);
  • gali būti pateikta kita asmeniui žinoma informacija apie pažeidimą, nurodyti su pažeidimu susiję asmens turimi duomenys, dokumentai arba informacija, kur tokie duomenys ar dokumentai galėtų būti;
  • gali būti nurodytas pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, gyvenamosios vietos adresas arba elektroninio pašto adresas korespondencijai gauti ir kiti duomenys ryšiui palaikyti. Asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti. 

Asmuo užpildytą pranešimo apie pažeidimą formą ar laisvos formos dokumentą, kuriame pateikiama informacija apie pažeidimą turi atsiųsti vidiniu kanalu – NBFC elektroninio pašto adresu [email protected]
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-11