BDAR
Close

Vyriausybė: viešasis sektorius turėtų naudotis vienoda buhalterine sistema

Data

2019 05 23

Įvertinimas
6
woman-working-in-modern-office-space-picjumbo-com.jpg

Viešojo sektoriaus įstaigas ketinama įpareigoti buhalterinei apskaitai naudoti centralizuotai parinktą informacinę sistemą. Finansų ministerijos teigimu, įdiegus modernizuotą bendrą finansų valdymo informacinę sistemą būtų didinamas informacijos patikimumas, taip pat kasmet sutaupoma apie 2 mln. eurų, kurie šiuo metu yra skiriama skirtingų sistemų palaikymui.

Vyriausybė trečiadienį pritarė tai numatančioms Buhalterinės apskaitos įstatymo pataisoms, kurios dabar bus teikiamos svarstyti Seimui. „Šio įstatymo projekto pagrindinis tikslas yra padidinti viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos procesų efektyvumą ir kokybę, valstybės mastu nustatant pareigą visiems viešojo sektoriaus subjektams naudoti bendrą finansų valdymo informacinę sistemą. (...) Ją parinktų Vyriausybė arba įgaliota institucija“, – Vyriausybės posėdyje sakė finansų ministras Vilius Šapoka.

Pasak jo, perėjimas prie vienodos finansų valdymo sistemos vyks etapais – bus numatyti poįstatyminiame teisės akte, kuris bus priimtas iki įstatymo pataisos įsigaliojimo 2020 metų pradžioje. Optimizuodama viešojo sektoriaus veiklą, Vyriausybė pernai įsteigė Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą, kuriam nuo 2018-ųjų liepos pavesta perimti ir centralizuotai atlikti 141 viešojo sektoriaus įstaigų buhalterinę apskaitą. Planuojama, kad iki 2021 metų birželio pabaigos centralizuotai bus tvarkoma apie 538 iš 600 valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus įstaigų.

Siekiant užtikrinti optimalų buhalterinės apskaitos procesus bei gaunamos informacijos kokybę, centralizuotai parinktą sistemą turėtų ne tik viešojo sektoriaus įstaigos, kurių apskaita jau yra tvarkoma arba ją numatoma tvarkyti centralizuotai, bet ir kitos šio sektoriaus įstaigos. Buhalterinės apskaitos informacinei sistemai, kuri privalėtų rinktis viešojo sektoriaus įstaigos, modernizuoti reikėtų skirti iki 5 mln. eurų. Anot Finansų ministerijos, šios lėšos galėtų būti numatytos įgyvendinant bendros informacinės sistemos projektą, kuriam siekiama gauti ES finansavimą. Anot Finansų ministerijos, šiuo metu 33 viešojo sektoriaus įstaigų iš 141-os, kurių apskaita tvarkoma centralizuotai, ir 92 iš 397 įstaigų, kurių apskaitą planuojama centralizuoti, naudoja tą pačią ministerijos įdiegtą ir palaikomą buhalterinės apskaitos informacinę sistemą. Kitos viešojo sektoriaus įstaigos naudoja skirtingas sistemas, kurių nevienodos galimybės neleidžia užtikrinti vieno centralizuotai tvarkomo buhalterinės veiklos modelio ir procesų.

Siekiant, kad savivaldybės turėtų galimybę pasinaudoti valstybės sukurta bendra finansų valdymo informacinę sistema ir taip išvengtų papildomų išlaidų plėtodamos savo sistemas, jų kontroliuojamoms viešojo sektoriaus įstaigoms centralizuotai parinktos informacinės sistemos naudojimas būtų privalomas nuo 2022 metų.
 
Šaltinis: BNS