BDAR
Close

Vyriausybė nustatė, kaip bus atliekama dalis centralizuojamų bendrųjų funkcijų

Data

2018 05 31

Įvertinimas
29
Vyriausybė-FOTO.jpg

Šią ir praėjusią savaitę Vyriausybė priėmė du svarbius nutarimus, kuriais patvirtinti buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo centralizuoto atlikimo tvarkų aprašai. Šie tvarkų aprašai nustato įstaigų, kurių funkcijos centralizuojamos, taip pat šias funkcijas centralizuotai atliekančių įstaigų, atsakomybes, informacijos mainų principus, reikalavimus tvarkomų asmens duomenų apsaugai.

Premjeras Saulius Skvernelis teigia, kad buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo centralizuoto atlikimo tvarkų aprašų patvirtinimas – svarbus žingsnis įgyvendinat Vyriausybės programos nuostatas dėl bendrųjų funkcijų konsolidavimo šalyje. Tai tiesiogiai prisidės prie Vyriausybės viešojo sektoriaus įstaigų vidinių procesų optimizavimo.

 „Vienas iš Vyriausybės tikslų – optimizuoti viešojo sektoriaus valdymą. Siekiame, kad visi valstybės ištekliai būtų valdomi racionaliai ir kokybiškai. Esu įsitikinęs, kad bendrųjų funkcijų konsolidavimas yra vienas iš svarbių pokyčių viešojo sektoriaus valdyme. Vyriausybė skiria tam didelį dėmesį, todėl šio pokyčio eiga stebima Strateginių projektų portfelio komisijoje. Tikiuosi, kad visos įstaigos žiūrės strategiškai ir prisidės prie sklandaus bendrųjų funkcijų konsolidavimo bei valstybės biudžeto lėšų taupymo“, – teigė premjeras S. Skvernelis. 

Nutarimų projektuose teigiama, kad patvirtinti buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo centralizuoto atlikimo tvarkų aprašai leis įstaigoms veiksmingiau organizuoti personalo administravimą ir buhalterinę apskaitą bei taupyti valstybės biudžeto lėšas šioms funkcijoms atlikti.

Galimybė sklandžiau atlikti personalo administravimo funkcijas

Iki šiol teisės aktais nebuvo reglamentuota personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarka, todėl valstybės ir savivaldybių įstaigos, siekdamos veiksmingiau atlikti bendrąsias funkcijas, neturėjo galimybių organizuoti personalo administravimo funkcijų atlikimą centralizuotai.

Taip pat tikimasi, kad nutarimai prisidės ir prie žmogiškųjų išteklių valdymo viešajame sektoriuje tobulinimo. Teigiama, kad atskyrus centralizuotai atliekamas personalo administravimo funkcijas ir jas nuo liepos 3 d. pavedus atlikti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (NBFC), įstaigos turės galimybę labiau susitelkti į žmogiškųjų išteklių valdymą ir šios veiklos tobulinimą, perimdamos verslo patirtį ir diegdamos naujus modernius žmogiškųjų išteklių valdymo įrankius.

Tvarkos prisidės prie sklandžios NBFC veiklos

Teigiama, kad patvirtinti tvarkos aprašai leis tinkamai organizuoti ir NBFC darbą, kuris nuo šių metų liepos 3 d. centralizuotai atliks 142 valstybės įstaigų, kuriose dirba apie 19 tūkst. darbuotojų, personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos funkcijas. Teigiama, kad pirmajame konsolidacijos etape šios funkcijos bus atliekamos centralizuotai, nekeičiant darbuotojų darbo atlikimo vietos ir naudojamų informacinių sistemų.

„Atsižvelgiant į tai, kad pirmajame konsolidavimo etape darbuotojai liks savo darbo vietose, personalo atlikimo tvarkos aprašas nustato, kad konsoliduojamos įstaigos privalo sudaryti sąlygas NBFC darbuotojams naudotis įstaigų informacinėmis sistemomis, tvarkyti duomenis tiek, kiek reikalinga nustatytoms funkcijoms atlikti. Vėliau tikimės įdiegti vieningas sistemas, leisiančias optimizuoti buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo procesus“, – teigė NBFC vadovas Antanas Matusa.

Susipažinti su tvarkų aprašais - galite ČIA.