>
2023-01-27

Vidaus reikalų viceministrės ir Viešojo valdymo agentūros vadovo susitikime su NBFC aptartos bendros veiklos sritys ir bendradarbiavimo svarba

2022 m. sausio 27 d., Vilnius. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) vadovų komanda šią savaitę susitiko su LR vidaus reikalų viceministre Sigita Ščajeviene ir nauju Viešojo valdymo agentūros (VVA) vadovu Artūras Paleku. Susitikime aptartos aktualios ir svarbios sritys NBFC ir VVA bendradarbiavimui, taip pat galimybės dalintis atsakomybėmis siekiant naudos viso viešojo sektoriaus organizacijoms.

„Yra sričių, kuriose mūsų ir Viešojo valdymo agentūros bendradarbiavimas ne tik būtų labai efektyvus, bet yra ir būtinas. Ypač tos sritys, kurios susijusios su personalo administravimu. Džiaugiuosi, kad požiūris ir noras vykdyti pokyčius sutampa, o bendradarbiavimas padės dalintis gerąja patirtimi ir kartu imtis svarbių projektų“, – sako NBFC direktorė Valė Kulvinskienė.

Vykusiame susitikime aptartos personalo administravimo problemos, poreikiai ir šiandienos galimybės kurti naują viešojo sektoriaus personalo administravimo ir darbo užmokesčio sistemą, taip pat galimos bendradarbiavimo sritys, personalo administravimo funkcijų valdymas viešajame sektoriuje ir kt.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pertvarkytas į Viešojo valdymo agentūrą. Pakeitus pavadinimą ir išplėtus funkcijas, agentūra vykdo centralizuotą vadovų atrankų ir karjeros valdymą, vadovų ir valstybės tarnautojų kompetencijų ugdymą, viešojo sektoriaus įstaigų veiklos stebėseną ir konsultavimą.

Nuotraukoje (iš kairės):  Artūras Palekas, Viešojo valdymo agentūros vadovas; Justina Paškevičiūtė, NBFC direktorės pavaduotoja; Valė Kulvinskienė, NBFC direktorė; Sigita Ščajevienė, LR vidaus reikalų viceministrė; Artūras Patapas, NBFC Veiklos organizavimo departamento direktorius.