2023-11-24

Tęsiamas „E. sąskaita“ modernizavimas: atsakymai į dažniausiai kylančius klausimus ir suvaldytos rizikos

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) su paslaugų teikėju UAB „Novian systems“ bei techninės priežiūros teikėju UAB „ForIT“ aktyviai vykdo informacinės sistemos „E. sąskaita“ modernizavimo projektą. Projekto tikslas – iš esmės atnaujinti sistemą sukuriant Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS).

NBFC darbuotojų projekto grupė dar rugpjūčio mėn. subūrė dvi modernizuojamos „E. sąskaita“  sistemos naudotojų, įvairių suinteresuotų šalių atstovų – sąskaitų teikėjų ir sąskaitų gavėjų – diskusijų (fokus) grupes. Su šiomis fokus grupėmis vykdomi reguliarūs susitikimai, jiems pristatomi modernizuojamos informacinės sistemos SABIS eskizai ir aptariamos kitos projekto eigai reikšmingos temos. Remiantis iš fokus grupių atstovų gautais klausimais, buvo papildytas SABIS dažnai užduodamų klausimų sąrašas, su kuriuo susipažinti galite NBFC interneto svetainėje.

Atkreipiamas dėmesys, kad reikšmingą įtaką SABIS projektui turėjo „Saulė IS“ projekto eigos pasikeitimai. Projekte buvo numatytos SABIS viešųjų pirkimų sutarčių ir su jomis susijusių duomenų mainų sąsajos su „Saulė ISׅ“. 2023 m. spalio mėn. Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) NBFC pateikė patvirtinimą, kad „Saulė IS“ projektas vėluos ir nebus įgyvendintas iki planuojamos SABIS veiklos pradžios.

„Rizika, kilusi „Saulė IS“ projekto eigos pasikeitimų, buvo detaliai įvertinta. NBFC kartu su „E. sąskaita“ modernizavimo paslaugų teikėju bei techninės priežiūros paslaugų teikėju ėmėsi visų reikiamų veiksmų, kad, nepaisant „Saulė IS“ vėlavimo,  būtų užtikrinta SABIS sistemos veikimo pradžia numatytu laiku, t. y. 2024 m. viduryje. Atlikti ir reikiami techninių reikalavimų pakeitimai, kad su šia sistema būtų realizuoti duomenų mainai su esamos VPT Centrine viešųjų pirkimų informacinės sistemos viešųjų pirkimų sutartimis“, – sako Artūras Patapas, sistemos valdytojo NBFC Veiklos organizavimo departamento direktorius.

Šiuo metu baigiamos pirmojo SABIS prieaugio detaliosios analizės bei projektavimo veiklos ir pradedamas sistemos kūrimo ir programavimo etapas. Tolimesnės projekto veiklos bus vykdomos pagal paskelbtą projekto planą.

2024 m. pradžioje ketinama parengti ir viešai paskelbti integracijų reikalavimus, kurie bus reikšmingi galutiniams sistemos naudotojams rengiantis SABIS sistemos veiklos pradžiai 2024 m. viduryje.