2022-08-26

Tęsiama antikorupcinio švietimo mokymų programa

2022 m. rugpjūčio 26 d., Vilnius. Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre tęsiama antikorupcinio švietimo mokymo programa. Šį antradienį NBFC darbuotojams pristatyta Interesų konflikto ir jų valdymo tema.

Mokymus vedė Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausioji specialistė specialioji agentė patarėja Aira Gecevičiūtė.

Lektorė gausiai susirinkusiai NBFC auditorijai (dalyvavo apie 300 NBFC darbuotojų) pristatė korupcijos sociologinių tyrimų rezultatus – Transparancy International tyrimą „Korupcijos suvokimo indeksas“, pagal kurį 2021 metais Lietuva tarp 180 pasaulio valstybių užėmė gan aukštą 34 vietą bei 13-ą poziciją tarp 27 ES valstybių. Pristatymo metu apžvelgtos labiausiai paplitusios korupcijos formos, tarp kurių pirmą vietą užima nepotizmo apraiškos.

Didžiausias dėmesys mokymų metu skirtas atpažinti ir išvengti interesų konflikto. Interesų konfliktas – tai situacija, kai asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais. Mokymų dalyviai sužinojo, kad su interesų konfliktais yra tiesiogiai susiję tokie korupciniai reiškiniai kaip nepotizmas, klientelizmas bei kronizmas, jis skirstomas į galimą ir realų, pateikti konkretūs pavyzdžiai.

Lektorė akcentavo privačių intereso deklaravimo būtinybę valstybės tarnautojams bei pristatė, kaip veikia deklaravimo sistema. Mokymų dalyviai informuoti, kaip atpažinti interesų konfliktą, pristatytos VTEK rekomendacijos, padėsiančios išvengti interesų konflikto taip pat vadovų pareigos bei atsakomybės, gerosios praktikos pavyzdžiai.

NBFC darbuotojams pateiktos naudingos nuorodos, kur daugiau galima sužinoti ne tik apie interesų konfliktų valdymą, bet ir kitus naudingus patarimus antikorupcijos tema. Tai – ir STT mokymų platforma emokymai.stt.lt bei VTEK interneto svetainė.

NBFC dėkoja Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai už įdomius mokymus, diskusiją bei tęs mokymų ciklą, siekiant šviesti ir edukuoti darbuotojus antikorpucinėmis temomis.