2021-05-27

Susitikimas su kultūros įstaigų atstovais: sudomino FVAIS ir E. sąskaitos integracijos galimybės

Š. m. gegužės 27 dieną Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre (NBFC) įvyko virtualus susitikimas su daugiau kaip pusšimčio Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų atstovais. Susitikimo metu aptarti kylantys klausimai ir aktualijos teikiant buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo paslaugas, buvo diskutuojama apie glaudesnį tarpusavio bendradarbiavimą.

„Tikiu, kad orientacija į mūsų aptarnaujamų įstaigų poreikius, atviros diskusijos apie kylančius iššūkius ir galimus sprendimo būdus yra kelias gerinti NBFC paslaugų kokybę“, - susitikimo dalyviams kalbėjo NBFC direktorė Valė Kulvinskienė.

Anot NBFC Buhalterijos departamento direktorės Editos Filipavičiūtės susitikimo metu daug dėmesio ir teigiamų vertinimų sulaukė įstaigų atstovams pristatytos E-sąskaitos ir FVAIS integracijos galimybė. Tikimasi, kad tai paspartins dalį buhalterinės apskaitos administravimo procesų ir leis sutaupyti laiko tiek aptarnaujamose įstaigose, tiek NBFC. 

Tuo tarpu NBFC Personalo administravimo departamento direktorė Justina Paškevičiūtė pasidžiaugė, kad su aptarnaujamomis įstaigomis vyksta konstruktyvus bendradarbiavimo procesas. Susitikimo metu buvo daug diskutuojama apie personalo procesų paprastinimo ir greitinimo galimybes, tame tarpe ir galimybę atsisakyti dalies perteklinių personalo dokumentų.

Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo ir paslaugų kokybės gerinimo susirinkimo metu su įstaigoms sutarta organizuoti individualias konsultacijas ir mokymus.

Susitikimas su Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų atstovais yra trečias per paskutines 2 savaites. Jau įvyko 2 susitikimai su Teisingumo ir Aplinkos ministerijoms pavaldžiomis įstaigomis. Artimiausiu metu planuojama susitikti su likusiomis NBFC aptarnaujamomis įstaigomis.

Susitikime iš viso dalyvavo daugiau kaip 50 įstaigų atstovų iš Lietuvos aklųjų bibliotekos, Lietuvos aviacijos muziejaus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos etnokosmologijos muziejaus, Lietuvos ypatingojo archyvo, Lietuvos jūrų muziejaus, Lietuvos kultūros instituto, Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos liaudies buities muziejaus, Lietuvos literatūros ir meno archyvo, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Lietuvos švietimo istorijos muziejaus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus, Lietuvos valstybės istorijos archyvo, Lietuvos valstybės naujojo archyvo, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės archyvo, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Valstybinės kalbos inspekcijos, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos, Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos, Vilniaus regioninio valstybės archyvo, Kultūros paveldo centro, Kultūros paveldo departamento, Maironio lietuvių literatūros muziejaus, Šiuolaikinio meno centro, Tautinių mažumų departamento, Kauno apskrities viešosios bibliotekos, Kauno IX forto muziejaus, Kauno regioninio valstybės archyvo, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos, Klaipėdos regioninio valstybės archyvo, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos, Šiaulių Aušros muziejaus, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos, Šiaulių regioninio valstybės archyvo, Trakų istorijos muziejaus, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos, Žemaičių muziejaus Alka.

---
NBFC yra LR Finansų ministerijai pavaldi įstaiga, atsakinga už bendrųjų buhalterijos apskaitos  ir personalo administravimo funkcijų centralizavimą viešajame sektoriuje. Šiuo metu NBFC aptarnauja 240 įstaigų ir 32 000 darbuotojų jose.