2021-09-01

Startuoja nauja Personalo administravimo departamento struktūra

Nuo šių metų rugsėjo 1 d. NBFC startuoja nauja Personalo administravimo departamento struktūra. Šalia anksčiau veikusių 5 veiklos ir 1 metodologijos grupės įsteigtos papildomos 2 veiklos grupės, o metodologijos grupė apjungta su žmogiškųjų išteklių specialistais.

„Susidūrėme su situacija, kuomet Personalo administravimo departamente grupėse dirbančiųjų  darbuotojų skaičius ir krūviai ženkliai skyrėsi, todėl pasitelkę turimus žmogiškuosius išteklius apsisprendėme įsteigti 2 papildomas grupes. Tikimės, kad optimalesnė personalo administravimo departamento struktūra ne tik leis užtikrinti aukštesnę personalo administravimo paslaugų kokybę mūsų klientams, bet ir sudarys sąlygas suvienodinti krūvius tarp grupių vadovų bei sudarys jiems galimybę daugiau dėmesio skirti kiekvienam darbuotojui“, - sako NBFC direktorė Valė Kulvinskienė.

„Siekdami sklandaus naujos struktūros įvedimo su departamento darbuotojais susitikimus ir pokalbius pradėjome jau nuo birželio mėnesio. Su specialistais buvo diskutuojama apie minimų pokyčių priežastis ir reikalingumą, drauge ieškoma sprendimų. Ypatingai džiaugiuosi, kad organizacijos viduje sugebame išugdyti naujų vadovų, kurie nepabūgo atsakomybės ir motyvacijos vadovauti naujoms grupėms“, - pasakoja Personalo administravimo direktorė Justina Paškevičiūtė.

Svarbiausi pokyčiai
•  Daugiau funkcinių grupių – vietoj 5 personalo administravimo grupių atsiranda 7 grupės. 
Apjungiama viena bendrųjų funkcijų grupė – Metodologijos ir žmogiškųjų išteklių grupė. Siekiant efektyvesnio veiklos planavimo ir valdymo bendrųjų funkcijų specialistai apjungiami į vieną grupę, nes šių sričių specialistai dirba bendruose projektuose tobulinant personalo valdymo bei administravimo procesus, stiprinant NBFC darbuotojų kvalifikaciją organizuojant įvairaus pobūdžio mokymus.
• Pavaldumas grupės vadovui. Nuo NBFC veiklos pradžios visi departamento darbuotojai buvo pavaldūs departamento direktoriui. Nuo šiol specialistai grupėse tampa pavaldūs grupių vadovams. Tikimasi, kad tai leis užtikrinti spartesnius procesus.

Grupės, jų vadovai ir aptarnaujamos įstaigos
I grupė, Finansų ministerijai pavaldžios įstaigos – grupės vadovė Gintarė Mikolaitienė
II ir V grupės, Aplinkos, Energetikos, Susisiekimo, Ekonomikos ir inovacijų bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoms pavaldžios įstaigos  – grupės vadovė Milda Juciūtė 
III grupė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžios įstaigos – grupės vadovė Jūratė Bačėnaitė
IV grupė, Žemės ūkio, Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios įstaigos, LR Vyriausybės kanceliarija – grupės vadovė Rasa Menčinskienė
VI grupė, Kultūros ministerija – grupės vadovas Edvinas Vasilis-Vasiliauskas
VII grupė, Teisingumo ministerija – grupės vadovė Rūta Arlauskienė
Metodologijos ir žmogiškųjų išteklių grupė – grupės vadovė Audronė Būziuvienė

---
NBFC yra LR Finansų ministerijai pavaldi įstaiga. Šiuo metu NBFC centralizuotai personalo administravimo paslaugas teikia 236 viešojo sektoriaus įstaigoms, kuriose dirba daugiau kaip 32 tūkst. darbuotojų.