2022-07-28

Reorganizavus regioninius parkus, sėkmingai centralizuotos personalo ir buhalterinės apskaitos funkcijos

2022 m. liepos 28 d., Vilnius. Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) informuoja, kad reorganizavus  29 regioninių parkų, valstybinių gamtinių ir biosferos rezervatų direkcijas sujungiant jas į 4 naujus juridinius asmenis, sėkmingai centralizuotos ir personalo valdymo bei buhalterinės apskaitos funkcijos. 

Nuo liepos pradžios veiklą pradėjo naujos Aukštaitijos, Dzūkijos – Suvalkijos, Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos, o jų buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo funkcijos patikėtos Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

„NBFC, įvertinęs centralizavimo veiksmų patirtį, glaudžiai bendradarbiavo su reorganizuotomis įstaigomis pasirengiant centralizuoti buhalterinės apskaitos ir personalo valdymo funkcijas. Džiaugiamės, kad procesai vyksta sklandžiai, suderinamos bendros pozicijos, o darbuotojams jau sėkmingai išmokėti avansai, ruošiamasi pervesti atlyginimus“, - sako NBFC direktorė Valė Kulvinskienė.

Vykdant reorganizaciją NBFC išsiuntė apie 230 įspėjimų/pranešimų reorganizuojamų įstaigų darbuotojams apie numatomą reorganizaciją, sklandžiai atliktos kitos personalo administravimo procedūros. Pagal iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos informaciją (pasiūlymus darbuotojams) parengta apie 200 įsakymų dėl valstybės tarnautojų perkėlimo, taip pat atlikti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo sutarčių pakeitimai.

Kuriant naujas direkcijas, NBFC jau atliko įstaigų informacijos sujungimą Valstybinės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS), STEKAS programoje sutikrino ir papildė pirminę informaciją apie darbuotojų stažus, darbo laiko normą, darbo užmokestį. Šiuo metu NBFC darbuotojai vienodina perimtų įstaigų duomenis ir apjungia Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos viešojo sektoriaus biudžetinių įstaigų finansinės apskaitos posistemyje (FVAIS), kelia į perimtų įstaigų FVAIS sistemas įsipareigojimus, banko likučius ir kitus Didžiosios knygos likučius.

„Glaudus NBFC ir apjungtų įstaigų darbuotojų bendradarbiavimas, nuolatinis keitimasis informacija bei žiniomis leido sėkmingai centralizuoti naujai įsteigtų saugomų teritorijų direkcijų bendrąsias funkcijas. Neabejojame, kad ši patirtis didina NBFC kompetencijas, padėsiančias ateityje ir kitoms institucijoms bei įstaigoms efektyvinti veiklą, atsisakant bendrųjų funkcijų, dėmesį koncentruojant į specifines institucijų paslaugas bei užduotis“, - pažymi V. Kulvinskienė, dėkodama NBFC darbuotojams už sėkmingai įgyvendinamą projektą.