2023-03-09

Proveržio strategija startuoja: pradedami vykdyti du strateginiai projektai

2023 m. kovo 9 d. (Vilnius) Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (NBFC) veiklos pokyčio (proveržio) strategija 2023-2025 m.  pradedama vykdyti. Kovą startuoja du iš numatytų pagrindinių strateginių projektų – pradedamas procesinio valdymo modelio bei užduočių ir darbo krūvio valdymo sistemos diegimas.

Šie du startuojantys projektai padės pasiekti vieną svarbiausių strateginių NBFC tikslų – tobulinti darbo organizavimą perorientuojant NBFC iš funkcinės į specializuotas paslaugas teikiančią ir procesiniu valdymu paremtą organizaciją.

„NBFC ilgalaikis siekis – tapti inovatyviu ir efektyviai dirbančiu bendrųjų kompetencijų paslaugų centru, teikiančiu tvarias, patikimas, profesionalias paslaugas ir kuriančiu pridėtinę vertę klientams. Šie projektai – labai svarbus žingsnis pirmyn siekiant šio tikslo“, – pažymi NBFC direktorė Valė Kulvinskienė.

Procesinio valdymo modelio diegimas yra svarbiausias strategijos projektas, kurį įgyvendinant siekiama iš esmės transformuoti NBFC veiklą iš institucinio aptarnavimo į paslaugas pagal specializaciją teikiančią organizaciją. Jau startuojantis projektas apims procesų valdymo principų ir taisyklių nustatymą, procesų medžio ir pokyčių valdymo plano parengimą, rolių apibrėžimą procesiniame valdyme. Projekte taip pat numatyti mokymai NBFC vadovams ir darbuotojams. Bus apibrėžta ir pilotinė paslauga bei pilotinių procesų pavyzdinis aprašas, sukurtas procesinio valdymo diegimo planas. Tarpinis tikslas – 2023 m. pabaigoje turėti 30% NBFC darbuotojų, jau dirbančių pagal naują veiklos modelį. Pilotiniam projektui pasiteisinus, nauju modeliu bus vykdoma visa NBFC veikla.

Antrasis startuojantis projektas – užduočių ir darbo krūvio valdymo sistemos diegimas – taip pat susijęs su procesinio valdymo modelio diegimu ir bendrų NBFC siekiu dirbti efektyviau. Tokia sistema leis vadovams ir patiems darbuotojams stebėti, planuoti ir valdyti užduotis bei darbo krūvį, užtikrinti užduočių paskirstymą, taip  gerinant teikiamų paslaugų greitį ir užtikrinant veiklos efektyvumą. Projektas prasidės nuo išsamios esamos sistemos analizės. Numatyta apibrėžti naujo užklausų, užduočių paskirstymo ir darbo krūvio matavimo procesą, parengti sistemos ar sistemų diegimo planą, taip pat įvertinti turimus ir rinkoje esančius naudingus IT įrankius ir galimą jų panaudojimą.

Spalį patvirtintoje NBFC 2023 -2025 m. veiklos pokyčio (proveržio) strategijoje įtvirtinta nauja NBFC misija, vizija, vertybės, ilgalaikiai tikslai. Taip pat, siekiant esminio veiklos pokyčio (proveržio), suplanuoti prioritetiniai ir papildomi projektai, patvirtinti aiškūs ir išmatuojami siektini institucijos veiklos rodikliai.

Su NBFC Proveržio strategija galite susipažinti čia: https://nbfc.lrv.lt/lt/apie-nbfc/nbfc-veiklos-strategija