2022-07-29

Praktikos sėkmės istorija viešajame sektoriuje – 7 iš 10 studentų karjerą tęsia Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre

Septyni iš dešimties Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre praktiką atlikusių studentų liko tęsti karjerą šioje institucijoje. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto finansų studijų programos buvę studentai šiandien jau sėkmingai dirba NBFC Buhalterinės apskaitos departamente. 

Bendradarbiavimo sutartį dėl praktikos su Vilniaus kolegija NBFC pasirašė dar 2018 metais, o pirmieji du studentai praktikas atliko 2020 metais. Tuomet karjerą NBFC pasirinko vienas specialistas.

Itin aukštą šiemet pasirinkusiųjų darbą NBFC rodiklį, kaip sako patys praktikantai, nulėmė galimybė įpusėjus praktikai įsidarbinti NBFC buhalterių padėjėjais, derinant darbą su mokslų praktikos užduotimis, taip pat mišraus (nuotolinio ir biure) darbo pobūdis bei praktikos kuratorės profesionali pagalba.

„Prieš keletą metų pradėtas bendradarbiavimas su Vilniaus kolegija atnešė puikių rezultatų tiek šios mokymo institucijos studentams, tiek ir Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui. Šiandien, kai darbo rinkoje vyksta kova už kiekvieną profesionalų darbuotoją, o viešasis sektorius mažiau konkurencingas kalbant apie atlygį, galime didžiuotis, kad karjerą NBFC pasirinko net 7 iš 10 čia 2021 metais stažuotę pradėjusių jaunų specialistų.  Pasiteisino NBFC  dalyvavimas praėjusiais metais vykusiose Vilniaus kolegijos studentų karjeros dienose – įstaigos prisistatymas sudomino studentus ir  dabar turime svarų  komandos papildymą“, - sako NBFC direktorė Valė Kulvinskienė, dėkodama NBFC studentų praktikos kuratorei – Buhalterinės apskaitos departamento darbuotojai Danguolei Andrijauskienei už itin kokybišką,  atsakingą požiūrį į mokymosi procesą bei išskirtinį dėmesį kiekvienam studentui. 

Vilniaus kolegijos Finansų studijų programos baigiamosios profesinės veiklos praktikos metu studentams pristatyti NBFC rengiami planai ir biudžetai, centralizuotų įstaigų ir NBFC apskaitos organizavimas, finansų kontrolė, darbo užmokesčio apmokėjimo sistema ir tvarka taikoma NBFC. Per 4 mėnesius studentai buvo supažindinti su Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (toliau – FVAIS) aplinka, FVAIS naudotojų vadovais, patys savarankiškai įvedinėjo į FVAIS ūkines operacijas, taip įgydami patirties dirbant su šia finansų valdymo ir apskaitos programa.

„Atliekant praktiką NBFC labiausiai įsiminė kuratorės nuoširdi pagalba ir rūpestis visiems praktikantams. Geriausias jausmas buvo, gavus kuratorės Danguolės Andrijauskienės patikinimą,  kad sąskaita teisingai suvesta – ją užregistruoti. Praktikos metu tikrai buvo galima įgauti pradinių įgūdžių, reikalingų dirbant darbą buhalterijoje. Pradėti karjerą NBFC paskatino žinia, kad yra galimybė dar nebaigus studijų pasirašyti darbo sutartį ir gauti atlygį. Tikrai nesigailiu, kad pasilikau tęsti karjeros šioje įstaigoje, nes įgaunu praktinių įgūdžių, kasdien susiduriu su iššūkiais, kuriuos visada yra pasirengę padėti spręsti kolegos. Taip pat patogu planuoti savo asmeninį laiką dėl nuotolinio darbo galimybės“, - sako viena iš naujųjų NBFC kolegių Buhalterinės apskaitos departamento buhalterė Saulė Bulotaitė.

Bendradarbiavimo sutartis dėl studentų praktikos praėjusiais metais pasirašyta ir su Kauno kolegija, tikimasi, kad jau šiemet ir šios mokymo įstaigos studentai papildys NBFC komandos gretas.

NBFC taip pat pradeda bendradarbiauti su Mykolo Riomerio universitetu socialinio partnerio statusu.

„Planuojame palaikyti ilgalaikius ryšius, tiek pristatant studentams karjeros galimybes įstaigoje, tiek įsitraukiant į viešas diskusijas ar rengiant seminarus, siekiant teigiamų pokyčių viešajame sektoriuje. Tikimės, kad ir mūsų įžvalgos padės tobulinti studijų programas, kad jos atitiktų rinkoje veikiančių darbdavių poreikį absolventų kompetencijoms“, - pažymi V. Kulvinskienė.

 

*********

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) yra LR Finansų ministerijai pavaldi įstaiga, atsakinga už bendrųjų funkcijų konsolidavimą viešajame sektoriuje.

2018 m.  įkurto NBFC veikla šiandien orientuota į 240 Vyriausybei pavaldžių valstybės įstaigų (tarp jų 11 ministerijų), kuriose dirba daugiau kaip 32 000 žmonių, aptarnavimą teikiant personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos paslaugas.

NBFC‘e konsoliduojant valstybės įstaigų personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos procesus siekiama juos standartizuoti taip užtikrinant didesnį jų efektyvumą, kokybę ir greitesnį vykdymą. Vertinama, kad laipsniškas personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos perkėlimas į bendras apskaitos informacines sistemas ne tik kuria vieningą jų administravimo sistemą, bet ir leidžia valstybei pasiekti biudžeto lėšų sutaupymo skirtingoms informacinėms sistemos išlaikyti.

Planuojama, kad Vyriausybei atskaitingų valstybės įstaigų (virš 330 įstaigų, kuriose dirba apie 65 tūkst. darbuotojų) personalo ir buhalterinės apskaitos administravimo funkcijų konsolidavimas bus baigtas iki 2024 m. vidurio.