2023-07-26

Plėtrą vykdantis NBFC kviečia darbui finansinės apskaitos specialistus iš visos Lietuvos

Naujam viešojo sektoriaus įstaigų centralizavimo etapui besiruošiantis Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC) tęsia plėtros darbus ir pradeda darbuotojų priėmimo procesą. 

NBFC yra didžiausias viešojo sektoriaus paslaugų centras, teikiantis finansinės apskaitos ir personalo administravimo paslaugas daugiau nei 200 įstaigų Lietuvoje. Nuo šių metų rugsėjo 1 d. NBFC perims 37 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžių įstaigų finansinės apskaitos tvarkymo funkcijas. Dauguma konsoliduojamų įstaigų – globos namai, taip pat bus perimtos Užimtumo tarnybos, Pabėgėlių priėmimo centro, Techninės pagalbos neįgaliesiems centro, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos finansinės apskaitos tvarkymo funkcijos. Daugumai šių įstaigų personalo administravimo paslaugas NBFC jau teikia nuo 2019 m. pabaigos. 

„Naujam centralizavimo etapui ruošiamės labai intensyviai. Nuo metų pradžios vykdyti susitikimai su kiekviena iš naujai centralizuojamų įstaigų. Aptariami funkcijų perkėlimo darbai ir planai, įvertinama turimų informacinių sistemų padėtis, diskutuojama ir ieškoma sprendimų, kurie padėtų konsolidaciją vykdyti kuo sklandžiau. Tuo pačiu tikimės geranoriško bendradarbiavimo iš finansinės apskaitos funkcijas perduodančių įstaigų, tik kartu dirbdami galime pasiekti, kad šis procesas vyktų sklandžiai. Dabar pradedame naujų darbuotojų paiešką. Tikimės, kad dalis specialistų ateis į NBFC iš centralizuojamų įstaigų, tačiau taip pat ieškome rimto pastiprinimo ir iš šalies“, – sako Valė Kulvinskienė, NBFC direktorė. 

Darbuotojų paieška vyks visoje Lietuvoje. Į komandą kviečiami finansinės apskaitos ir darbo užmokesčio apskaitos specialistai. NBFC šiuo metu dirba apie 500 darbuotojų, o centro biurai veikia 6 Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje. Kadangi NBFC taikomas mišrus darbo organizavimo modelis ir yra galimybė dalį ar, kai kuriais atvejais, visą darbo laiką dirbti nuotoliu, laukiami kandidatai ir iš kitų miestų.

Nadežda Mockienė, NBFC Žmogiškųjų išteklių valdymo grupės vadovė, pažymi, kad mišraus darbo organizavimo modelis ir galimybė prisitaikyti darbo biure laiką pagal savo poreikius yra tik viena iš NBFC darbuotojams siūlomų naudų. Visi centro darbuotojai yra draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų, skiriamos priemokos už asmeninius ir veiklos rezultatus, vienkartinės išmokos ligų ar nelaimių atveju, taip pat organizuojami seminarai, paskaitos, bent tris kartus per metus – ir gyvi renginiai, suburiantys visoje Lietuvoje dirbančius kolegas. Ypatingas dėmesys skiriamas tarpusavio bendravimui tiksliai įsivertinant problemas ir jų sprendimo būdų paieškai, centro vidinei kultūrai ir puoselėjamoms vertybėms – dėmesiui žmogui, profesionalui, patikimumui, tobulėjimui.  

„Vienas iš kertinių NBFC privalumų – mūsų investicijos į darbuotojų tobulėjimą, mokymus ir augimą. Tai apima viską: nuo vidinės karjeros galimybių iki aibės profesinių ir asmeninių mokymų, kuriuos organizuojame per mūsų interaktyvią platformą „Mokymų akademija“. Profesionalumas ir paslaugų kokybė mūsų darbe labai svarbi, todėl patys dedame daug pastangų, kad ta kokybė būtų užtikrinta“, – pažymi N. Mockienė.

*** 
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras yra LR Finansų ministerijai pavaldi įstaiga, atsakinga už bendrųjų funkcijų konsolidavimą viešajame sektoriuje. 2018 m. įkurto NBFC veikla šiandien orientuota į daugiau nei 200 Vyriausybei pavaldžių valstybės įstaigų (tarp jų 11 ministerijų), kuriose dirba apie 36 000 žmonių, aptarnavimą teikiant personalo administravimo ir finansinės apskaitos paslaugas. 

Konsoliduojant valstybės įstaigų personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos procesus, siekiama juos standartizuoti, taip užtikrinant didesnį jų efektyvumą, kokybę ir greitesnį vykdymą. Laipsniškas personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos perkėlimas į bendras apskaitos informacines sistemas ne tik kuria vieningą jų administravimo sistemą, bet ir leidžia valstybei taupyti biudžeto lėšas. 

Planuojama, kad Vyriausybei atskaitingų valstybės įstaigų personalo ir finansinės apskaitos administravimo funkcijų konsolidavimas bus baigtas iki 2025 m. vidurio.