2023-11-29

Pilotinis Aplinkos ministerijos ir NBFC projektas išryškino personalo valdymo efektyvumo potencialą

Aplinkos ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius (CVAS), atlikęs personalo valdymo srities pilotinį projektą su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru (NBFC), nustatė tobulintinas Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų personalo valdymo veiklos sritis, kurios atskleidžia ir dar neišnaudotą efektyvumo potencialą. 

Aplinkos ministerijos (AM) ir jai pavaldžių  įstaigų personalo administravimo funkcijas NBFC atlieka nuo 2018 metų liepos mėn., tačiau personalo valdymo sprendimus ir toliau priima įstaigų personalo specialistai.  Pilotinio konsultavimo projekto CVAS ėmėsi norėdami peržiūrėti personalo srities funkcijas, efektyviau išnaudoti NBFC teikiamas paslaugas, taupyti institucijų žmogiškuosius ir materialinius resursus. 

„Dėkojame NBFC komandai už įsitraukimą, išsakytas problemas, įžvalgas ir pastabas. Taip pat už aktyvumą ir įsitraukimą teikiant siūlymus, kaip ir ką ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų personalo valdymo srityje galima būtų patobulinti.“, – sako Aušra Seibutytė-Butienė, AM Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovė.

Pilotinis projektas atskleidė tobulintinas sritis, susijusias su darbuotojų priėmimu ir atleidimu, atostogų planavimu ir valdymu, darbuotojų skatinimu, vertinimu, asmens bylų administravimu. Pastebima, kad AM ir jos įstaigų personalo skyriaus darbuotojai dažnai būna pasinėrę į einamųjų darbų rutiną, trūksta lyderystės optimizuoti veiklos procesus, išnaudojant informacines sistemas, automatizuojant procesus ar ieškant išorėje jau sukurtų sprendinių. Projekte pateikti siūlymai ir rekomendacijos, taip pat gerosios praktikos pavyzdžiai, kurie padės efektyvinti darbą.

Valė Kulvinskienė, NBFC direktorė, pažymi, kad tokie projektai galėtų būti naudingi ir kitoms aptarnaujamoms įstaigoms, nes leidžia atidžiau įvertinti kasdienio darbo efektyvumą ir tuo pačiu pademonstruoti NBFC specialistų kompetencijų ir konsultacijų praktinę naudą. 

„Džiaugiamės kvietimu prisidėti prie šio projekto, suteikta galimybe išsakyti savo rekomendacijas, kartu ieškoti efektyvumo sprendimų. Taip pat labai dėkoju kolegoms iš Aplinkos ministerijos ir NBFC, kurie dalyvavo projekte, skyrė laiko ir resursų, teikė pastabas. NBFC šiuo metu dirba daugiau nei 150 personalo administravimo specialistų, kurių patirtis aptarnaujamoms įstaigoms yra labai naudinga“, – sako V. Kulvinskienė. 

Viena iš svarbių projekto išvadų – ne visos AM pavaldžios įstaigos iki šiol yra perdavusios NBFC visas atliekamas personalo administravimo funkcijas, kurias galėtų perduoti vadovaujantis teisės aktais. Būtent tai galėtų padėti AM specialistams daugiau resursų bei laiko skirti žmogiškųjų išteklių valdymui, darbuotojų adaptacijai, anketavimui, rekomendacijų teikimui ir pan.