BDAR
Close

Paskelbta viešojo sektoriaus finansų ir personalo funkcijų efektyvumo ataskaita: Vyriausybei atskaitingos įstaigos dirba efektyviau

Data

2020 01 15

Įvertinimas
4
tkLOe7nnQ7mnMsiuijBy_hm.jpg

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) skelbia 2018 metų viešojo sektoriaus subjektų efektyvumo vertinimo ataskaitą. Ataskaita atskleidžia, kad analizuojamose viešojo sektoriaus institucijose pavyko sutaupyti 2,7 mln. EUR (4 proc.), lyginant su ankstesniais metais.

Teikiamos analizės tikslas – įvertinti viešojo sektoriaus pažangą efektyvinant bendrąsias funkcijas ir taupant valstybės biudžeto lėšas. Apžvalga remiasi  viešojo sektoriaus institucijų pateiktais finansų valdymo (toliau – FV), buhalterinės apskaitos (toliau – BA), personalo valdymo (toliau – PV) ir personalo administravimo (toliau – PA) efektyvumo rodikliais.

Skaičiuojama, kad daugiausia sutaupymų įstaigoms pavyko pasiekti BA (9,32 proc.) ir PA (3,21 proc.) srityse. Atitinkamai 2,97 mln. ir 400 tūkst. EUR. Tuo tarpu FV ir PV srityse išlaidos išaugo 680 tūkst. EUR.

Prie sutaupymų  taip pat prisidėjo Vyriausybės nutarimu įsteigtas NBFC, kurio paskirtis – konsoliduoti BA ir PA funkcijas viešajame sektoriuje.  2018 m. II pusmetį NBFC centralizuotai atliko 140 įstaigų BA ir PA funkcijas.

„Jau pirmaisiais veiklos metais net ir neturėdami bendrų buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo sistemų iš dalies standartizavome minėtų funkcijų procesus, identifikavome pagrindines funkcijų atlikimo, teisinio reglamentavimo ir organizavimo problemas, nustatėme kokybės užtikrinimo kryptis. Tai sudaro sąlygas NBFC tą pačią veiklą atlikti su mažesniais resursais, nei buvo įstaigose iki funkcijų konsolidavimo. Tačiau reikia pažymėti, kad bendrų sistemų nebuvimas riboja galimybes diegti efektyvesnius procesus. Tai yra pagrindė priežastis, kodėl įstaigos, kurių BA ir PA funkcijas centralizuotai atlieka NBFC, turėjo skirti kiek didesnius resursus finansų valdymo ir personalo valdymo funkcijoms atlikti“, – teigia NBFC direktorius A. Matusa.

Efektyvumo ataskaitos tyrimas apima Vyriausybei atskaitingas įstaigas, ministerijas, įstaigas prie ministerijų ir joms pavaldžias įstaigas, Vyriausybės įstaigas ir joms pavaldžias įstaigos, Vyriausybės atstovų tarnybą, kitos įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Tokių įstaigų 2018 m. buvo 548. Jose ataskaitiniais metais vidutiniškai dirbo 135 tūkst. darbuotojų.

Viešojo sektoriaus subjektų efektyvumo vertinimo ataskaita galite rasti čia http://bit.ly/35NDkZO