2022-08-19

Optimizuotas visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų bendrųjų funkcijų valdymas

2022 m. rugpjūčio 19 d., Vilnius. Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) informuoja, kad reorganizavus  4 įstaigas, veikiančias visuomenės sveikatos priežiūros, ligų prevencijos, psichikos sveikatos, traumų bei nelaimingų atsitikimų prevencijos srityje, sėkmingai centralizuotos ir personalo valdymo bei buhalterinės apskaitos funkcijos. 

Nuo liepos 1 d. prie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) prijungtas Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC). Taip pat reorganizuoti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, Valstybinis psichikos sveikatos centras juos prijungiant prie Higienos instituto (HI).

Vykdant reorganizaciją iš įstaigų į NVSC bei HI perkelta 100 darbuotojų. NVSC atleidžiamiems bei perkeliamiems reorganizuojamų įstaigų darbuotojams rengė įspėjimus/pranešimus, darbo sutarčių projektus, kitus reikalingus dokumentus, sklandžiai atliktos visos kitos personalo administravimo procedūros. Šiuo metu Higienos institute dirba 152, o NVSC – 568 darbuotojai.

NBFC taip pat atliko įstaigų informacijos sujungimą Valstybinės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS), į įstaigų naudojamas darbo užmokesčio apskaitos sistemas perkėlė pirminę informaciją apie darbuotojų stažus, darbo laiko normą, darbo užmokestį. NBFC darbuotojai suvienodino perimtų įstaigų duomenis ir apjungė Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos viešojo sektoriaus biudžetinių įstaigų finansinės apskaitos posistemyje (FVAIS), sukėlė į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir Higienos instituto apskaitos sistemas (FVAIS) įsipareigojimus, banko likučius ir kitus Didžiosios knygos likučius.

 „Džiaugiamės glaudžiu bendradarbiavimu su reorganizuotomis įstaigomis pasirengiant centralizuoti buhalterinės apskaitos ir personalo valdymo funkcijas. Procesai vyko sklandžiai, suderintos bendros pozicijos, o darbuotojams jau sėkmingai išmokėti avansai, atlyginimai bei kiti mokėjimai“, - pažymi NBFC direktorė Valė Kulvinskienė.

Reorganizavus aukščiau paminėtas įstaigas optimizuotas visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų tinklas, užtikrintas racionalesnis valstybės biudžeto lėšų panaudojimas, veiksmingiau naudojami esami žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, užtikrintas epidemiologinės priežiūros valdymas, bendras metodinis vadovavimas ligų prevencijos, psichikos sveikatos, traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos srityje, sukoncentruota bendroje sistemoje įvairių sričių visuomenės sveikatos stebėsena bei metodinis vadovavimas savivaldybių visuomenės sveikatos biurams, užtikrintas integruotas įvairių sveikatinimo veiklų specialistų (sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos ir farmacijos) kompetencijų stiprinimas, kvalifikacijos kėlimo organizavimas, centralizuotas kvalifikacijos programų rengimas, poreikių analizavimas.

Šiais metais NBFC taip pat sėkmingai centralizavo reorganizuotų 29 regioninių parkų, valstybinių gamtinių ir biosferos rezervatų direkcijų sujungus jas į 4 naujus juridinius asmenis personalo valdymo bei buhalterinės apskaitos funkcijas.