2022-11-08

NBFC veikla aptarta susitikime su LR Finansų ministerija

2022 m. lapkričio 8 d., Vilnius. Vakar Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) vadovai patvirtintą įstaigos Proveržio strategiją, veiklos rezultatus aptarė su LR Finansų ministerija.

NBFC lankėsi LR Finansų ministerijos kancleris p. Remigijus Skilandis, Veiklos valdymo departamento direktorė p. Daiva Pipirienė, Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorė p. Ingrida Mockutė, Personalo valdymo skyriaus vedėjas Livijus Čižikas bei Organizacijos vystymo skyriaus vedėja Roma Karalienė.

NBFC direktorė Valė Kulvinskienė LR Finansų ministerijos kancleriui bei struktūrinių padalinių vadovams pristatė NBFC Proveržio strategiją, organizacijos misiją, viziją, vertybes, supažindino su planuojamais vykdyti projektais, tyrimais, substrategijomis, nuodugniau aptartas NBFC įgyvendinimas „E. sąskaita“ modernizavimo projektas.

Susitikimo metu diskutuota apie neseniai pateiktas Valstybės kontrolės, atlikusios valstybinį auditą „Buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų centralizavimas“, rekomendacijas bei priemonių įgyvendinimo plano eigą. 

V. Kulvinskienė pažymėjo, kad įgyvendinant Valstybės kontrolės rekomendacijas sukurtoje ir veikiančioje „Mokymų akademijoje“ – centralizuotoje mokymų „online“ platformoje institucijos darbuotojams, jau kuriami specialūs mokymo moduliai buhalterinės apskaitos ir personalo specialistų įgūdžiams stiprinti. 

Institucijų atstovai diskutavo, kaip ši platforma galėtų būti racionaliai panaudojama tarpinstituciniu lygiu, o mokymai, pvz. DBSIS sistemos, galėtų būti prieinami ne tik NBFC ar LR Finansų ministerijos, bet ir kitų įstaigų darbuotojams.

Susitikime sutarta, kad NBFC ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su LR Finansų ministerija, kuri atsakinga už centro veiklos koordinavimą, kad būtų pasiekta kuo optimalesnė NBFC priežiūra bei vertinimas.

*********

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) yra LR Finansų ministerijai pavaldi įstaiga, atsakinga už bendrųjų funkcijų konsolidavimą viešajame sektoriuje.

2018 m.  įkurto NBFC veikla šiandien orientuota į 240 Vyriausybei pavaldžių valstybės įstaigų (tarp jų 11 ministerijų), kuriose dirba apie 33 000 žmonių, aptarnavimą teikiant personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos paslaugas.

NBFC‘e konsoliduojant valstybės įstaigų personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos procesus siekiama juos standartizuoti taip užtikrinant didesnį jų efektyvumą, kokybę ir greitesnį vykdymą. Vertinama, kad laipsniškas personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos perkėlimas į bendras apskaitos informacines sistemas ne tik kuria vieningą jų administravimo sistemą, bet ir leidžia valstybei pasiekti biudžeto lėšų sutaupymo skirtingoms informacinėms sistemos išlaikyti.

Planuojama, kad Vyriausybei atskaitingų valstybės įstaigų (virš 330 įstaigų, kuriose dirba apie 65 tūkst. darbuotojų) personalo ir buhalterinės apskaitos administravimo funkcijų konsolidavimas bus baigtas iki 2025 m. vidurio.