>
2022-10-11

NBFC: Valstybės kontrolės rekomendacijos pradėtos įgyvendinti

2022 m. spalio 11 d., Vilnius. Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) dėkoja Valstybės kontrolei už atliktą auditą „Buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų centralizavimas“, teigiamai vertina pateiktas išvadas bei jau pradėjo įgyvendinti pateiktas rekomendacijas aktyviai bendradarbiaujant su LR Finansų ministerija.

Valstybės kontrolė, siekiant kuo mažesnės darbuotojų kaitos bei klaidų skaičiaus, rekomendavo NBFC tinkamai matuoti darbuotojų darbo krūvius, juos optimaliai paskirstyti, skirti didesnį dėmesį darbuotojų mokymo poreikio identifikavimui bei mokymų organizavimui.

Institucija pažymi, kad šiuo metu NBFC jau kuria darbuotojų  mokymų poreikio, dalyvių apskaitos, vertinimo ir valdymo sistemą, o sukurtoje ir veikiančioje „Mokymų akademijoje“ – centralizuotoje mokymų „online“ platformoje institucijos darbuotojams, kuriami specialūs mokymo moduliai buhalterinės apskaitos ir personalo specialistų įgūdžiams stiprinti. 

Taip pat institucija jau vykdo pilotinį projektą, kurio metu skaičiuojamas personalo administravimo funkcijas vykdančių specialistų darbo krūvis, bus diegiama buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijas atliekančių darbuotojų užduočių ir darbo krūvių valdymo sistema. Atlikus vykdomų buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų analizę, bus išsigrynintos atliekamos funkcijos bei įdiegtas procesinio valdymo darbo organizavimo modelis.   

„Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras teikia išskirtinį dėmesį Valstybės kontrolės pateiktoms rekomendacijoms ir neabejotinai siekia kuo skubiau jas įgyvendinti. Mūsų tikslas – inovatyvus ir efektyviai dirbantis bendrųjų kompetencijų centras, kuriantis pridėtinę vertę mūsų klientams. Audito metu atlikta apklausa parodė,  kad  šiuo metu 75 %   klientų personalo administravimo funkciją ir 72 % buhalterinės apskaitos funkciją vertina gerai arba labai gerai, todėl ir toliau tobulinsime  vykdomas veiklas, standartizuodami  bendrųjų paslaugų procesus, atsižvelgdami į bendrųjų paslaugų teikimo gerąją praktiką bei orientuodamiesi į kokybiškas ir patikimas paslaugas mūsų klientams“, - pažymi NBFC direktorė Valė Kulvinskienė.

Valstybės kontrolė audito metu nustatė, kad efektyviau vykdyti valstybės institucijų buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijas padėtų sukurtos vieningos buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo sistemos. Centrui pradėjus veiklą teko naudoti 17 informacinių sistemų buhalterinės apskaitos funkcijai vykdyti ir 9 informacines sistemas darbo užmokesčio skaičiavimui. Šiuo metu dvi iš trijų pagrindinių informacinių sistemų (Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (FVAIS) bei Dokumentų valdymo sistema DBSIS) jau sukurtos ir pradėtos naudoti, o Personalo administravimo funkcijoms vykdyti skirta sistema planuojama, NBFC kartu su Finansų ministerija sieks, kad rekomendacija dėl šios sistemos sukūrimo bei įgalinimo būtų kuo greičiau įgyvendinta.

 NBFC glaudžiai bendradarbiauja su LR Finansų ministerija, kuri atsakinga už centro veiklos koordinavimą, kad būtų pasiekta kuo optimalesnė NBFC priežiūra bei vertinimas.