2021-06-02

NBFC tobulins E. sąskaitos informacinę sistemą

Š. m. birželio 2 d. Finansų ministerijos tarpinstitucinei komisijai patvirtinus E. sąskaitos tobulinimo etapus, Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) pradeda įgyventi šios sistemos modernizavimo projektą.

„Projekto tikslas – atnaujinti E. sąskaitos sistemą, spartinant jos greitaveiką ir darbo stabilumą mažinti kitais būdais išrašomų (ne elektroninių) sąskaitų skaičių“, – sako NBFC direktorė Valė Kulvinskienė. 

Įgyvendinus projektą tikimasi, kad 95 procentai viešojo sektoriaus gaunamų ir išrašomų sąskaitų bus teikiamos per minimą sistemą. 

E. sąskaitos modernizavimo projektas buvo suskirstytas į 2 etapus. Pirmajame etape (2021 II pusm. – 2022 II ketv.) planuojama gerinti sistemos greitaveiką, didinti vienu metu galinčių prisijungti vartotojų skaičių, įdiegti programinių elementų atnaujinimus, leidžiančius užtikrinti didesnį sistemos stabilumą ir kt. 

Tuo tarpu antrame etape (2022 II ketv. – 2023 IV ketv.) bus diegiama vartotojams draugiška aplinka, kuriama mobili E. sąskaitos aplikacija. Įdiegus E. sąskaitos tobulinimus taip pat bus sukurtas vieningas Europos e-sąskaitos standartą atitinkantis sprendimas, leidžiantis ir priimti, ir pateikti e. sąskaitas. Kol kas sistema leido tik priimti europinio standarto e-sąskaitas.

Kasmet Lietuvoje yra išrašoma apie 10 mln. sąskaitų. Tačiau tik 0,7 proc. jų (apie 70 tūkst.) yra teikiamos per E. sąskaitos sistemą. Be to, vis dar nepakankamai naudojamasi el. sąskaitų perdavimo galimybėmis – 2019 m. buvo išrašyta tik 60 proc. el. sąskaitų nuo visos viešųjų pirkimų vertės. 

Planuojama, kad ateinančiais metais įsigalios Buhalterinės apskaitos įstatymo pataisos, pagal kurias visos viešojo sektoriaus subjektams pateikiamos sąskaitos bus teikiamos per šią informacinę sistemą. Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimuose taip pat numatoma, kad sąskaitos faktūros pagal žodines sutartis bus teikiamos per E. sąskaitą.

„Kitaip nei popierinių sąskaitų faktūrų atveju, e. sąskaitose visi duomenys pateikiami skaitmeniniu formatu. Todėl vienas svarbiausių e. sąskaitų faktūrų privalumų – tai automatizavimo potencialas, kuomet teikėjo parengtos e. sąskaitos perduodamos ir automatiškai apdorojamos atitinkamose gavėjo sistemose. Tai leidžia sutaupyti darbuotojų darbo laiko sąnaudų ir sumažinti klaidų tikimybę. Tuo pačiu tai nebejotinai efektyvins ir viso viešojo sektoriaus apskaitos procesus.“, - teigia V. Kulvinskienė. 

Vertinama, kad įgyvendinus projektą tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje kasmet bus pasiekta ženklių sutaupymų popierinių sąskaitų rengimui, siuntimui ir saugojimui. Pagerės viešųjų pirkimų vykdymo valdymas, sutarčių apmokėjimo greitis. Tai sudarys palankias sąlygas gerinti lėšų ekonomikoje apyvartumą ir skaidrumą. 

---
E. sąskaitos sistema pradėjo funkcionuoti 2015 metais. Ji suteikia galimybę prekių, paslaugų, darbų tiekėjams, vykdantiems viešųjų pirkimų sutartis, teikti, o perkančiosioms organizacijoms gauti, elektronines PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas internetu. Nuo 2019 metų E. sąskaitos valdytoju paskirtas NBFC, iki tol valdytojų buvo VĮ Registrų centras. 

Projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, jo įgyvendinimui numatyta skirti 1,34 mln. Eur. Projektą numatoma įgyvendinti iki 2023 metų pabaigos.