2023-05-30

NBFC skelbia 2022 metų veiklos ataskaitą: akiratyje – proveržio strategija, darbuotojai ir dėmesys paslaugų kokybei

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC), viešojo sektoriaus įstaigoms centralizuotai teikiantis finansinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo paslaugas, skelbia 2022 m. veiklos ataskaitą. Joje pateikiami svarbiausi praėjusių metų NBFC darbai, pasiekimai, vykdyti pokyčiai ir strateginės kryptys 2023 metams.

„Praėję metai NBFC buvo svarbūs ryškiais mūsų projektais: patvirtinta veiklos pokyčio (proveržio) strategija, pradėjo veikti „Mokymų akademija“, sukurtas Klientų aptarnavimo standartas, pradėta modernizuoti informacinė sistema „E. sąskaita“. Taip pat pajutome nuolat stebimų svarbiausių veiklos rodiklių naudą. Džiaugiamės, kad pavyko suvaldyti vieną didžiausių iššūkių – darbuotojų kaitą, kuri per metus sumažėjo kone perpus. Optimistiškai nuteikia ir augantis klientų pasitenkinimas. 2022 m. aptarnaujamų įstaigų pasitenkinimas NBFC paslaugomis augo ir siekė 86,9%. Tai rodo, kad judame teisingu keliu“, – 2022 m. aptaria Valė Kulvinskienė, NBFC direktorė.

Tarp kitų svarbių 2022 m. pokyčių – NBFC filialų plėtra, plečiant centro tinklą regionuose ir pritraukiant kvalifikuotus darbuotojus iš visos Lietuvos. Taip pat pradėti atnaujinti svarbiausi veiklos procesai. 2022 m. spalį NBFC pradėjo naudotis Dokumentų valdymo bendrąja informacine sistema (DBSIS), kurios sukūrimo ir įdiegimo projektą įgyvendina Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Svarbių pokyčių ir projektų vykdyta ir kiekviename iš dviejų didžiausių NBFC departamentų: Buhalterinės apskaitos (šiuo metu – Finansinės apskaitos) ir Personalo administravimo.

NBFC siekia, kad klientai galėtų ramiai koncentruotis į savo tiesioginių tikslų siekimą ir tiesioginių funkcijų vykdymą, o finansinės apskaitos ir personalo administravimo procesus patikėtų NBFC komandai. Taip pat dedamos pastangos, kad visi viešojo sektoriaus įstaigų finansinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų centralizavimo plėtros etapai vyktų sklandžiai.  2022 m. įgyvendinti pokyčiai padės didinti veiklos efektyvumą, darbuotojų įsitraukimą, užtikrinti geresnę paslaugų kokybę ir augantį pasitikėjimą didžiausiu viešojo sektoriaus paslaugų centru Lietuvoje.  Į šiuos tikslus nukreipti ir svarbiausi 2023 m. NBFC projektai.

Svarbiausi 2023 m. NBFC projektai:

  • Įdiegti procesinio valdymo modelį.
  • Įdiegti užduočių ir darbo krūvio valdymo sistemą.
  • Tęsti informacinės sistemos „E. sąskaita“ modernizavimą.
  • Užtikrinti klientų pasitenkinimo NBFC teikiamomis paslaugomis augimą.
  • Parengti profesinių mokymų modulius, skirtus darbuotojų kompetencijoms
  • tobulinti.
  • Plėsti konsultavimo veiklą.

Su 2022 m. NBFC veiklos ataskaita galite susipažinti čia.