BDAR
Close

NBFC Personalo administravimo departamento direktorė Justina Paškevičiūtė. Kodėl su darbuotojais verta daugiau kalbėti apie vertybes

Data

2020 05 27

Įvertinimas
0
110_5e67b6e4cf03e258bc5b84c175b55370.jpg

Angliškas posakis hire for attitude – train for skill teigia, kad renkantis darbuotoją svarbiausia sutampantis požiūris arba kitaip sakant – organizacijos ir būsimo darbuotojo vertybių panašumas, o specifinius įgūdžius galima išugdyti laikui bėgant. Tačiau visi kartais patiriame, kad aukštos profesinės ar vadybinės kompetencijos renkantis darbuotojus užgožia vertybinius klausimus ir jie atrankos procese ir bendradarbiavimo pradžioje nustumiami į šalį.

Tuo tarpu XXI a. sunkiai rasime organizaciją, kuri nebūtų viešai ir skambiai deklaravusi savo vertybių.

Vertybės tai tarytum organizacijos vėliava. Aukštai iškelta ir plevėsuojanti būsimiems darbuotojams, ji skelbia aiškią žinutę apie tai, kokia kultūra ir vertybių sistema bus puoselėjama organizacijoje ir kokio elgesio tikimasi iš esamų ir būsimų darbuotojų. Tai padeda pritraukti specialistus, kurie gyvenime ir darbe vadovaujasi labai panašiomis vertybėmis, kaip ir organizacija. Kitais žodžiais – organizacija iškelia vėliavą ir ieško bendraminčių, panašių į save.

Taigi, žinant viešai paskelbtas organizacijų vertybes, būtų teisingiausia, jei potencialūs darbuotojai ir darbdaviai jas pasimatuotų atrankos metu. Ir tik tuo atveju, jei jos sutampa, priimtų sprendimą, kad darbuotojui ir organizacijai pakeliui.

Priešingu atveju abi pusės bus nelaimingos.

Manau daugelis iš mūsų esame girdėję istorijų ar net patys jas išgyvenę, tiek vienoje, tiek kitoje barikadų pusėję, kai tik pradėję dirbti vieni žmonės pradeda ieškotis kito darbo. Arba darbdaviai pradeda abejoti sėkmingu tolimesniu bendru keliu su nauju darbuotoju.

Nors iš šono žvelgiant atrodytų ir atlygis geras, ir darbo sąlygos puikios, tačiau kažkas negerai, kirba kažkoks griaužiantis kirminas. Nėra motyvacijos, nėra kibirkštėlės – nei į darbą norisi,  nei darbas kaip sviestu suteptas einasi. Iš darbdavio pusės tokiu atveju irgi – lyg ir kompetencijos pakankamai, rezultatai palyginti tenkina, bet kartėlis dėl darbuotojo išsakomo požiūrio gadina visą skonį, darbuotojo motyvacija idėjiškai palaikyti organizaciją šlubuoja. Ir viena iš priežasčių būna vertybinis disonansas – nesutampančios organizacijos ir darbuotojo vertybės.

Visgi jei kandidatų atrankos metu būtų skiriama pakankamai dėmesio vertybių suderinamumui, panašių situacijų būtų galima išvengti ir sutaupyti daug brangaus abiejų pusių laiko. Štai keletas vertybėmis pagrįstos įdarbinimo strategijos pranašumų:

  1. Pozityvi darbo aplinka

Kai darbuotojo ir organizacijos vertybės yra panašios žmonės darbe jaučiasi ženkliai geriau. Laikui bėgant užsimezga draugiški ryšiai tarp panašiai mąstančių kolegų, gyvuoja bendrystės jausmas.

Nors atsiranda skeptikų teigiančių, kad darbe draugysčių ir bičiuliškumo nereikia, tačiau tyrimai rodo ką kitą. Panašių vertybių sąlygojami draugiški santykiai tarp kolegų didina darbuotojų pasitenkinimo darbu jausmą ir mažina darbuotojų kaitos riziką. Pripažinkime, kad visada sunkiau pakeisti darbą, jei su juo jus sieja geri kolegos ir sveika darbinė atmosfera.

  1. Geresnė darbuotojų savijauta

Kuomet darbdavį ir darbuotojus vienija bendros vertybės ir tikslai atsiranda vieningos komandinės dvasios jausmas, skatinantis tampresnį ryšį su organizacija. Pastebima, kad žmonės tokiose organizacijose sukuria geresnį mikroklimatą, darbuotojai jaučia didesnį pasitenkinimą savo veikla, labiau įsitraukia į kuruojamus projektus, nes jaučia, kad su kolegomis turi bendrą organizacijos viziją. Juk dirbti su kolegomis petys petin, konkuruoti ne viduje, o su išorės priešu, visuomet suteikia daugiau energijos ir jėgų.

  1. Aukštesnis įsitraukimas

Pastebima, kad vertybiškai orientuotose ir vientisose organizacijose darbuotojai žymiai stipriau įsijaučia į savo darbines roles. Psichologai tai vadina virsmu, kai žmogui darbas tampa ne priemone pinigams uždirbti, bet svarbia jo tapatybės dalimi. Tokie darbuotojai save suvokia, kaip darnios organizacijos visumos dalį ir tampa jos geraisiais ambasadoriais. Net ir po darbo, neoficialiuose pokalbiuose, jie yra linkę teigiamai atsiliepti apie savo darbdavį.

Tyrimai rodo, kad tokie specialistai savo darbą atlieka su dideliu įsitraukimu ir nuoširdžiu rūpesčiu, užmezga ilgalaikius ryšius su klientais, juos kokybiškiau aptarnauja.

  1. Didesnis darbo našumas

Žinoma esate girdėję posakį: „nėra nieko neefektyviau, kaip tobulai atliktas darbas, kurio niekam nereikia“. Pastebima, kad su organizacija vertybiškai susitapatinę darbuotojai vengia naujų procesų, kurie biurokratizuotų ir apsunkintų organizacijos veiklas ir vėliau taptų niekam nereikalingi.

Atvirkščiai – tokie darbuotojai siūlo inovatyvius projektus, kurių galutinis tikslas aiški ir išmatuojama nauda klientams ir partneriams – tokių darbuotojų produktyvumas pasireiškia per siūlomus ir įgyvendinamus projektus.

Pozityvi darbo aplinka, gera darbuotojų savijauta ir įsitraukimas didina kiekvieno darbuotojo ir pačios organizacijos produktyvumą. Įvairūs tyrimai patvirtina, kad net 94 proc. darbuotojų, kuriuos su organizacija saisto bendros vertybės ir kultūra, savo darbo laiką išnaudoja dvigubai produktyviau.

Tokie žmonės jaučiasi asmeniškai atsakingi už savo ir organizacijos veiklos rezultatus, todėl dirbdami negaili nei jėgų, nei energijos. Pastebima tendencija, kad asmeninio rezultatyvumo kreivės augimas teikia didelį pasitenkinimą bei motyvuoja tokius darbuotojus.

  1. Mažesnė darbuotojų kaita

Turbūt niekam nereikia pasakoti, kiek laiko ir pinigų organizacijai kainuoja gero specialisto paieškos, atranka, įvedimas ir adaptacija. Matyt vienas didžiausių personalo atrankos specialistų košmarų, kuomet geri specialistai pasibaigus bandomajam laikotarpiui ar jo metu nusprendžia išeiti.

Dar didesnį stresą organizacijos išgyvena kuomet įgyvendinantys svarbius projektus senbuviai susiranda kitą darbą.

Vertybiškai su organizacija derantys darbuotojai tampa atsakingesni dėl to, kokiomis aplinkybėmis ir kaip pasirengę bei padėję pasiruošti darbdaviui paliks organizaciją, dažniau aptars su vadovais karjeros pokyčių galimybes organizacijos viduje prieš priimdami sprendimą palikti organizaciją, kurios gyva, funkcionuojančia, bendrą rezultatą lemiančia dalimi jaučiasi.

---

Ir pabaigai – XXI a. įsitraukę darbuotojai laikoma geriausia organizacijos investicija.  Jei sugebate atsirinkti darbuotojus, kurie jaučiasi neatskiriama organizacijos dalimi, turinčia identišką viziją ir kartu sukurti sąlygas, kuomet darbuotojai jaučiasi saugūs, vertinami ir motyvuoti – daug mažesnė tikimybė, kad jie nuspręs keisti darbą. Tai yra geriausia jūsų brangiausios investicijos apsauga.