>
2023-11-03

NBFC paskirti nauji vietiniai VBAMS/FABIS naudotojų administratoriai

Informuojame, kad nuo 2023 m. lapkričio 3 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos reguliavimo srities viešojo sektoriaus subjektų (išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA) ir jos skyrių), kurių finansinę apskaitą VBAMS* Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrajame posistemyje (FABIS) centralizuotai tvarko Nacionalinio bendrųjų funkcijų centras (NBFC), VBAMS/FABIS naudotojus administruos naujai paskirti vietiniai VBAMS/FABIS naudotojų administratoriai.

Jais paskirti NBFC darbuotojai Egidijus Muznikas, el. p. [email protected] ir Inesa Pozlevič, el. p. [email protected] (pakaitinis darbuotojas).

Todėl nuo 2023 m. lapkričio 3 d. SADM ir jos reguliavimo srities įstaigų VBAMS/FABIS naudotojų kortelės, pagal kurias FABIS naudotojams suteikiami įgaliojimai (teisės), t. y. įvedami nauji FABIS naudotojai, panaikinami FABIS naudotojai, pakeičiami jiems priskirti VBAMS naudotojų įgaliojimai (suteiktos teisės), turėtų būti teikiamos NBFC oficialiu įstaigos raštu el. paštu – [email protected].  

*VBAMS – Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema