2022-06-03

NBFC įsteigta Patariamoji taryba: teiks rekomendacijas dėl efektyvesnio bendradarbiavimo

Siekiant užtikrinti dialogą ir efektyvesnį bendradarbiavimą su įstaigomis, kurioms centralizuotai teikiamos buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo paslaugos, Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre įsteigta Patariamoji taryba. 

Tarybai keliamas uždavinys teikti rekomendacijas ir siūlymus dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo procesų tobulinimo ir paslaugų kokybės gerinimo.

„Labai tikiuosi, kad toks bendradarbiavimo formatas bus naudingas tiek NBFC, tiek Patariamosios tarybos nariams, atstovaujantiems beveik 250 viešojo sektoriaus įstaigų ir daugiau kaip 32 tūkstančius darbuotojų jose“, - pirmo posėdžio metu kalbėjo NBFC direktorė Valė Kulvinskienė.

NBFC vadovė pasakoja, kad idėja steigti Tarybą, į kurios veiklą įsitrauktų NBFC aptarnaujamų įstaigų atstovai brendo jau kurį laiką. 

„NBFC glaudžiai bendradarbiauja ir dalinasi gerąja patirtimi su kolegomis analogiškuose viešojo sektoriaus paslaugų centruose Estijoje ir Suomijoje. Toks bendrųjų paslaugų centrų ir klientų bendradarbiavimo modelis minimose šalyse gyvuoja ilgus metus ir leidžia geriau atliepti partnerių poreikius. Neabejoju, kad ši praktika prigis ir pas mus“, - kalbėjo NBFC vadovė.

Į Tarybą savo atstovus delegavo ministerijos, kurių bendrosios buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijas NBFC atlieka centralizuotai, tarp jų ministerijų kancleriai, padalinių vadovai ir patarėjai.

Pirmo posėdžio metu vienbalsiai patvirtintas Tarybos reglamentas. Reglamente įtvirtintos nuostatos tartis dėl NBFC strateginių tikslų, teikti pasiūlymus NBFC administracijai dėl funkcijų tobulinimo, aptarti NBFC veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo poreikį, papildomų funkcijų vykdymo galimybes ir pan.

Į Tarybos posėdžius taip pat bus kviečiami ekspertai, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, mokslo ir studijų institucijų, ūkio subjektų, asocijuotų struktūrų ir kitų juridinių asmenų atstovai. Tarybos veikloje dalyvaujančių narių, ekspertų ir kt. atstovų darbas yra neatlygintinas.

Taryba yra kolegiali patariamoji institucija, rengianti posėdžius 2-3 kartus per metus, o pagal poreikį ir dažniau, taip pat aktyviai keičiamasi informacija sprendžiant problemines situacijas. Patariamosios tarybos nariai:

• Valė Kulvinskienė, NBFC direktorė, Tarybos pirmininkė
• Edita Filipavičiūtė, NBFC direktorės pavaduotoja, Tarybos pirmininkės pavaduotoja
• Renata Beržanskienė, LR Sveikatos apsaugos ministerijos Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus vedėja
• Livijus Čižikas, LR Finansų ministerijos Personalo valdymo skyriaus vedėjas
• Sandra Piežaitė, LR Finansų ministerijos Veiklos valdymo departamento Finansų skyriaus patarėja
• Auksė Dukel, LR Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės skyriaus patarėja
• Daiva Gelusevičienė, LR Energetikos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo grupės vyresnioji patarėja
• Janina Guščiūtė, LR Aplinkos ministerijos Teisės ir personalo skyriaus patarėja
• Žydrūnas Jonutis, LR Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento Ekonomikos ir apskaitos skyriaus vedėjas
• Ramunė Mikalauskienė, LR Susisiekimo ministerijos laikinai einanti Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pareigas
• Laima Noreikienė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Finansų departamento Finansų skyriaus vedėja
• Iveta Paludnevičiūtė, LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė
• Rusnė Rinkevičienė, LR Kultūros ministerijos patarėja finansų kontrolei
• Auksė Spundzevičienė, LR Aplinkos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėja
• Ieva Šedbarienė, LR Energetikos ministerijos Teisės ir personalo grupės patarėja

---
Šiuo metu NBFC aptarnauja beveik 240 Vyriausybei atskaitingų įstaigų, tarp jų 11 ministerijų. Iš viso minimose įstaigose dirba daugiau kaip 32 tūkst. darbuotojų.

Susitikimo skaidrės čia.