2023-05-16

NBFC intensyviai ruošiasi naujam įstaigų centralizavimo etapui

2023 05 16  Vilnius. Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre (NBFC) prasidėjo intensyvus pasirengimas naujam įstaigų centralizavimo etapui. Nuo šių metų rugsėjo 1 d. NBFC perims 37 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžių įstaigų finansinės apskaitos tvarkymo funkcijas. Dauguma konsoliduojamų įstaigų – globos namai, taip pat bus perimtos Užimtumo tarnybos, Pabėgėlių priėmimo centro, Techninės pagalbos neįgaliesiems centro, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos finansinės apskaitos tvarkymo funkcijos. Daugumos šių įstaigų personalo administravimo funkcijas NBFC jau vykdo nuo 2019 m. pabaigos. 

NBFC Finansinės apskaitos departamento (FAD) ir Personalo administravimo departamento (PAD) komandos nuo praėjusios savaitės pradėjo susitikimus su kiekviena iš nuo rugsėjo 1 d. centralizuojamų įstaigų. Aptariami funkcijų perkėlimo darbai ir planai, įvertinama turimų sistemų padėtis, diskutuojama ir ieškoma sprendimų, kurie padėtų konsolidaciją vykdyti kuo sklandžiau.

Intensyvus pasiruošimas, tikimasi, padės tinkamai suvaldyti procesus, kad tiek NBFC darbuotojams, tiek pačioms įstaigoms centralizavimo procesas būtų kuo sklandesnis ir lengvesnis. 

2018 m. įkurto NBFC veikla šiandien orientuota į daugiau nei 200 Vyriausybei pavaldžių valstybės įstaigų (tarp jų 11 ministerijų), kuriose dirba apie 36 000 žmonių, aptarnavimą teikiant personalo administravimo ir finansinės apskaitos paslaugas. Planuojama, kad Vyriausybei atskaitingų valstybės įstaigų personalo ir finansinės apskaitos administravimo funkcijų konsolidavimas bus baigtas iki 2025 m. vidurio.