2021-08-25

Naudojama vieninga finansų valdymo apskaitos informacinė sistema taupys valstybės pinigus ir laiką

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC), centralizuotai vykdantis viešojo sektoriaus įstaigų buhalterinę apskaitą ir personalo administravimą, skelbia visiškai perėjęs prie bendros finansų valdymo apskaitos informacinės sistemos (FVAIS). 

Vertinama, kad bendra sistema padės optimaliau organizuoti apskaitos operacijų registravimą, ženkliai mažinti darbo laiko sąnaudas ir valstybei taupyti biudžeto lėšas atsisakant keliasdešimt dabar naudojamų sistemų išlaikymo bei techninės priežiūros sąnaudų.

Perėjimas prie vieningos sistemos NBFC buvo vykdomas dviem etapais nuo 2020 metų kovo ir balandžio perkeliant buhalterinė informaciją iš keliolikos skirtingų sistemų į vieną bendrą finansų valdymo apskaitos informacinę sistemą.

„Dar visai neseniai 99 iš 144 NBFC aptarnaujamų įstaigų, kurioms teikiamos buhalterinės apskaitos paslaugos, naudojo 17 skirtingų finansų valdymo informacinių sistemų, kurios buvo sukurtos skirtingu metu, skirtingų tiekėjų ir turėjo skirtingus funkcionalumus. Sistemų įvairovė neleido užtikrinti vieno centralizuotai tvarkomos buhalterinės veiklos modelio ir procesų. Kalbant paprastai, tai pačiai ūkinei operacijai atlikti reikėjo skirtingų darbo laiko sąnaudų ir skirtingų darbuotojų įgūdžių. Tai gerokai apsunkino darbuotojų pakeičiamumą ar pavadavimą, didino darbo laiko sąnaudas“, - sako NBFC direktorė Valė Kulvinskienė.

Anot NBFC vadovės, sklandus perėjimas prie vieningos finansų valdymo apskaitos informacinės sistemos taip pat labai naudingas mažesnėms viešojo sektoriaus įstaigoms, kurios iki to naudodavo riboto funkcionalumo ir galimybių finansų valdymo apskaitos informacinės, kurių išlaikymo kaštai yra ženklūs.  

„Šiuo metu Lietuvoje yra 489 viešojo sektoriaus įstaigos, todėl labai skatinu ir kitų įstaigų finansininkus, kurie dar nepradėjo naudoti FVAIS, nebijoti keisti galbūt įprastą, bet dažnu atveju jau pasenusią apskaitos sistemą“, - teigia V. Kulvinskienė.

Finansų ministerija vertina, kad visame viešajame sektoriuje visiškai įdiegus bendrą finansų valdymo informacinę sistemą bus didinamas informacijos patikimumas, taip pat kasmet būtų sutaupoma iki 2 mln. eurų, kurie šiuo metu yra skiriami skirtingoms sistemoms išlaikyti.

Greitesni procesai ir mažesnė klaidų tikimybė

Sklandus perėjimas prie FVAIS pareikalavo nemažai darbuotojų papildomo darbo ir laiko. Visgi, nepaisant patirtų iššūkių, perėjimo prie vieningos sistemos naudos atperka sunkumus. 

Vertinama, kad laiko sąnaudos suvesti tą pačią buhalterinę informaciją į skirtingas buhalterines sistemas anksčiau galėjo skirtis net iki 2,5 karto. Tuo tarpu dabar, perėjus prie vieningos buhalterinės informacinės sistemos, užtikrinamas vienodesnis buhalterių darbo krūvis, atsirado galimybės ugdyti darbuotojų kompetenciją pagal atliekamas standartizuotas funkcijas. 

Taip pat svarbu, kad bendra sistema užtikrina vieningą viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) taikymą apskaitant ūkines operacijas, didesnę apskaitos kokybę ir mažina klaidų tikimybę. 
---

Tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių ekspertai sutaria, kad viena iš centralizacijos sėkmės sąlygų – bendros informacinės sistemos visam viešajam sektoriui. Deja viešasis sektorius šiuo metu naudoja keliasdešimt skirtingų buhalterinės apskaitos programinių sistemų, kurių išvystymo lygis yra be galo skirtingas. 

NBFC yra LR Finansų ministerijai pavaldi įstaiga. Šiuo metu NBFC centralizuotai buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas teikia 144 viešojo sektoriaus įstaigoms.