BDAR
Close

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras permainas pradės nuo Vyriausybės kanceliarijos

Data

2018 03 09

Įvertinimas
1
Konsolidacija.jpg

Ministrų  kabinetas pritarė  Vyriausybės atstovų tarnybų reorganizacijai. Seimui teikiamose teisės aktų pataisose siūloma dešimt tarnybų sujungti į vieną  įstaigą, apibrėžti efektyvesnio Vyriausybės atstovų darbo rodiklius, įvesti kadencijas.
 „Konsoliduoti Vyriausybės atstovų tarnybas siūlome atsižvelgdami į mūsų siūloma naują valstybės tarnybos įstatymą, kurio vienas esminių tikslų – efektyvi, lanksti ir skaidri valstybės tarnyba“, - sako vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.
Pasak ministro, konsolidavus tarnybų finansų apskaitą ir kitus resursus atpigtų pačių tarnybų išlaikymas. Vyriausybės atstovams ir jų tarnybos išlaikyti kasmet skiriama 1,12 mln. eurų.
Šiuo metu savivaldybių administracinę priežiūrą vykdo 10 Vyriausybė atstovų, yra įsteigta 10 Vyriausybės atstovų tarnybų.
Projekte siūloma nustatyti, kad Vyriausybės atstovas būtų skiriamas į pareigas ketverių metų kadencijai, ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės,  šiuo metu tokio apribojimo nėra. Asmenys, kurie pretenduos eiti Vyriausybės atstovo pareigas,  turės būti įgiję teisės bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio ar teisinio pedagoginio darbo stažą.
Siekiant užtikrinti didesnį Vyriausybės atstovų veiklos skaidrumą ir nešališkumą, siūloma nustatyti, kad Vyriausybės atstovo pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis ar skiriamomis pareigomis valstybės, savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat su kitu darbu, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (pvz., mokslinis, pedagoginis darbas aukštosiose mokyklose). Vyriausybės atstovų įgaliojimų įgyvendinimas negalėtų būti susietas su jokios politinės partijos veikla.
Manytina, kad Vyriausybės atstovų tarnybų reorganizacija lems aukštesnę savivaldybių administracinės priežiūros kokybę, didesnį efektyvumą.