BDAR
Close

Kaišiadorių rajono savivaldybė perima NBFC gerąją patirtį

Data

2020 06 04

Įvertinimas
0
IMG_1612.JPG

2020 m. birželio 3 d. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro atstovai Kaišiadorių rajono savivaldybėje dalinosi gerosiomis personalo administravimo konsolidavimo praktikomis viešajame sektoriuje.

Personalo administravimo departamento direktorė Justina Paškevičiūtė Kaišiadorių rajono savivaldybės tarnautojams, švietimo bei kultūros įstaigų darbuotojams pristatė personalo administravimo konsolidacijos  patirtį Centre, iššūkius bei perspektyvas. Tuo tarpu personalo Metodologijos grupės vadovė Neringa Kolvianecienė aptarė praktinę personalo administravimo procedūrų optimizavimo naudą bei galimą centralizavimo įgyvendinimą savivaldos įstaigose.

„Kaišiadorių rajono atstovams buvo įdomu, kiek užtruko pasirengimas pirmajam konsolidacijos etapui, kaip mes ruošiamės naujiems etapams, ar skiriame dėmesio įstaigų specifinei veiklai ir vidaus darbo organizavimui. Kolegoms pristatėme patirtis ir įžvalgas, kurios galėtų padėti jiems lengviau pradėti bendradarbiavimą su centralizuotai personalo administravimo funkciją atliekančia įstaiga, siekiant kokybiško bendradarbiavimo ir aukštos paslaugos kokybės. Atkreipėme dėmesį, kur gali tykoti sunkumai ir iššūkiai, jei nebus skirtas pakankamas dėmesys bendrų principų ir vienodos praktikos taikymui. Su kolegomis Kaišiadoryse taip buvo aptartos bendradarbiavimo galimybes toliau dalinantis gerąja NBFC patirtimi“, – kalbėjo J. Paškevičiūtė.

Kaišiadorių rajono meras Vytenis Tomkus pažymėjo, kad vykdant svarbius pokyčius būtina keistis sukaupta patirtimi, analizuoti Lietuvos ir kitų šalių pasiekimus, nes tai padeda išvengti klaidų ir sparčiau judėti link užsibrėžtų tikslų.

„Kaišiadorių rajono savivaldybė artimiausiu metu planuoja įgyvendinti personalo administravimo centralizacijos projektą pavaldžiose įstaigose, todėl jūsų patirtys ir patarimai mums be galo svarbūs“, - sakė susitikimo iniciatorius Voldemaras Maziliauskas, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

„Personalo administravimo funkcijų konsolidavimas leidžia kur kas efektyviau organizuoti veiklą tiek Vyriausybei atskaitingų, tiek savivaldos įstaigų lygmeniu, tačiau svarbu šiam procesui tinkamai pasirengti. Kaišiadorių rajono savivaldybės kolegoms bei pavaldžių įstaigų vadovams pristatėme mūsų per du metus sukurtus įrankius – aprašus, dokumentų šablonus, kurie gali būti jiems rimta pagalba organizuojant centralizuotą darbą. Papasakojome, kokios apčiuopiamos naudos gali tikėtis kiekvienos įstaigos vadovas, gaudamas profesionalią personalo administravimo paslaugą“, - pristatinėdama personalo administravimo procedūrų centralizavimo įgyvendinimą pasakojo N. Kolvianecienė.

---

NBFC yra LR Finansų ministerijai pavaldi įstaiga. NBFC komandoje visoje Lietuvoje šiuo metu dirba daugiau kaip 400 darbuotojų. Planuojama, kad iki 2022 metų pabaigos NBFC centralizuotai atliks visų Vyriausybei atskaitingų valstybės įstaigų buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijas (iš viso virš 500 įstaigų). Finansų ministerija skaičiuoja, kad įvykdžius konsolidaciją centras valstybei leis sutaupyti 40 mln. eurų kasmet.