2021-03-04

Jungiantis vis daugiau įstaigų planuojama plėtra į Panevėžį

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau NBFC), centralizuojantis viešojo sektoriaus įstaigų buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijas, šių metų kovo-spalio mėnesiais planuoja perimti 80 viešojo sektoriaus įstaigų personalo administravimo funkcijas.

Remiantis Vyriausybės nutarimu kovo ir birželio mėnesiais bus centralizuojamos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir beveik pusšimčio jai pavaldžių įstaigų personalo administravimo funkcijos.

Nuo gegužės pradžios ketinama perimti 22 Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų personalo administravimo funkcijas.

Šių metų spalio mėnesį prie NBFC centralizuotai vykdomo personalo administravimo prisijungs Vidaus reikalų ministerija ir 8 jai pavaldžios įstaigos.

Anot NBFC direktorės Editos Filipavičiūtės, dėl tolimesnės plėtros 2021 metais NBFC centralizuotų įstaigų skaičius išaugs nuo 212 iki beveik 300, o darbuotojų skaičius aptarnaujamose įstaigose padidės nuo 29 iki 40 tūkst.

Dėl tolimesnės plėtros NBFC planuoja atverti iki 40 darbo vietų biurą Panevėžyje. Šiuo metu NBFC veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kuriuose iš viso dirba kiek daugiau kaip 430 darbuotojų. 

Planuose derinti darbą biure su nuotoliniu darbu

Net ir pasibaigus karantinui NBFC veiklą svarstoma organizuoti derinant  darbuotojų darbą biure su nuotoliniu darbu. Skaičiuojama, kad įstaigai, veikiančiai visos šalies mastu, pakaktų 3-4 biurų regionuose, kad joje dirbti būtų patrauklu praktiškai bet kur Lietuvoje gyvenančiam specialistui.

Toks darbo organizavimas sudarytų galimybes prisijungti prie NBFC komandos ne tik kvalifikuotiems specialistams iš miestų, kuriuose vystoma NBFC veikla, bet ir iš aplinkinių regionų bei leistų sutaupyti valstybės lėšų dideliems biurams išlaikyti.  

Įstaigose iki funkcijų centralizavimo jau buvo įrengtos darbo vietos buhalterinei apskaitai tvarkyti ir personalui administruoti.  Į tai atsižvelgiama ir kuriant darbo vietas – visų pirma siekiama baldus ir dalį kompiuterinės technikos perkelti iš įstaigų į NBFC. Todėl darbo vietos sukūrimas NBFC kainuoja iki 10 kartų mažiau, nei kuriant naują darbo vietą.

---
Planuojama, kad 350 Vyriausybei atskaitingų įstaigų, kuriose dirba apie 65 tūkst. darbuotojų, tiek buhalterinės apskaitos, tiek personalo administravimo funkcijų konsolidavimas bus baigtas iki 2022 m. pabaigos.