>
2021-10-08

Įvyko susitikimas su Estijos bendrųjų paslaugų centro atstovais

Š. m. spalio 7 dieną įvyko NBFC ir Estijos Nacionalinio bendrųjų paslaugų centro (ENBPC) atstovų susitikimas. Nuotolinio susitikimo metu daugiausiai dėmesio skirta buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo procesų efektyvinimui pritaikant bendras IT sistemas.

„Labai panašaus į NBFC paslaugų centro Estijoje sėkmės kelias prasidėjo daug anksčiau nei Lietuvoje. Nors veiklos pradžioje buvo teikiamos tik apskaitos administravimo paslaugos, tačiau laikui bėgant paslaugų sąrašas sėkmingai plėtėsi. Susitikimo tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi, kurią galėsime sėkmingai pritaikyti Lietuvos viešajame sektoriuje ir užmegzti tamprius ryšius glaudesniam bendradarbiavimui ateityje“, - pasakoja NBFC direktorė Valė Kulvinskienė.  

Susitikimo dalyviams ENBPC direktorius Tarmo Leppoja pasakojo, kad bendrąsias paslaugas teikiančiam paslaugų centrui gyvybiškai svarbios yra bendros IT sistemos, palengvinančios darbą tiek paslaugų centro darbuotojams, tiek aptarnaujamoms įstaigoms.

„Estijos ir Lietuvos patirtys yra labai panašios. Veiklos pradžioje Estijoje susidūrėme su analogiškais iššūkiais ir sunkumais – kaip pritraukti ir išlaikyti geriausius darbuotojus, kaip sukurti ir parodyti naudą aptarnaujamoms įstaigoms. Lūžio taškas įvyko tuomet, kai pradėjo efektyviai veikti bendros IT sistemos, palengvinusios darbą mūsų darbuotojams ir įstaigoms. Todėl šiame etape labai svarbu, kad atsakingos institucijos sukurtų reikalingus IT įrankius jūsų centro veiklai“, - susitikimo metu kalbėjo p. T. Leppoja.

Tuo tarpu ENBPC Finansų apskaitos departamento vadovė Juta Maar akcentavo komunikacijos svarbą teikiant paslaugas įstaigoms. „Ypatingą dėmesį skiriame nuolatiniam bendravimui ir ryšių palaikymui su savo klientais. Tikiu, kad tai sudaro sąlygas kurti efektyvesnį bendradarbiavimą ir kokybiškesnes ENBPC paslaugas. Todėl vadovaujančias pareigas einantiems darbuotojams grupėse patikima svarbi ryšių palaikymo su aptarnaujama įstaiga rolė“, - pasakojo J. Maar.

Siekiant pamatuoti paslaugų kokybę Estijoje, taip pat kaip ir Lietuvoje, kasmet atliekamos pasitenkinimo paslaugomis apklausos. Be to, Estijoje yra įsteigta Patariamoji taryba, į kurią įeina po vieną atstovą iš kiekvienos ministerijos bei Vyriausybės, kurie atsižvelgdami į sau pavaldžių įstaigų poreikius gali teikti pasiūlymus, gerinančius ENBPC paslaugų kokybę ir efektyvumą.

Susitikimo metu daug dėmesio sulaukė ENBPC Personalo paslaugų departamento vadovės Janikos Terves pristatytas personalo savitarnos puslapis. Puslapyje realizuotos visos svarbiausios funkcijos, kuomet darbuotojai užtrukę vos keletą minučių gali užpildyti ir pateikti atostogų, komandiruočių, kelionės išlaidų kompensavimo, dalyvavimo mokymuose ir kitokius prašymus. Tiesa, kolegos iš Estijos pripažįsta, kad patogaus ir su visais reikiamais funkcionalumais puslapio sukūrimas ir tobulinimas – tai nuolatinis procesas vykstantis nuo 2013 metų.

---

Estijos nacionalinis bendrųjų paslaugų centras buvo įkurtas 2013 metais. Šiandien jame dirba kiek daugiau kaip 420 darbuotojų, kurie pasklidę po visą Estiją. Beveik 200 viešojo sektoriaus įstaigų teikiamos ne tik buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo paslaugos, bet ir viešųjų pirkimų, viešojo sektoriaus darbuotojų ugdymo bei mokymų ir dotacijų panaudojimo valdymo paslaugos.