2021-05-26

Įvyko personalo administravimo mokymai aptarnaujamoms įstaigoms

Š. m. gegužės 26 dieną Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre (NBFC) įvyko nuotoliniai mokymai Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų atstovams. Mokymų metu daugiausia dėmesio skirta efektyviam tarpusavio bendradarbiavimui ir komunikacijai teikiant personalo administravimo paslaugas.

„NBFC buvo įkurtas, tam kad taptų bendrųjų kompetencijų centru, kuriame koncentruojamos gerosios viešojo sektoriaus praktikos, leidžiančios viešojo sektoriaus darbą padaryti efektyvesnį. Didžiausias iššūkis įgyvendinant tokio lygio projektą valstybėje yra pokyčių iššaukiamas  pasipriešinimas, kuris daugiausia sąlygotas naujų arba kitaip veikiančių procesų  būtinumu. Tačiau nuolatinė komunikacija, glaudus bendradarbiavimas ir dalinimasis gerąja praktika – tai kelias, leidžiantis sukurti abipusį pasitikėjimą ir palaikymą kuriamiems pokyčiams“, - tardama įžanginį žodį mokymų dalyviams kalbėjo NBFC direktorė Valė Kulvinskienė.

NBFC Personalo administravimo departamento direktorė Justina Paškevičiūtė, plačiau pristatydama personalo administravimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo skirtumus, su mokymų dalyviais aptarė centralizuotai aptarnaujamų įstaigų atsakomybių ir funkcijų pasidalinimą. 

Tuo tarpu NBFC Veiklos skaitmeninimo grupės vadovas Andrius Papinigis pristatė praktinius dokumentų kodavimo aspektus teikiant informaciją NBFC, taip pat daug dėmesio skyrė siunčiamų dokumentų saugos aktualijoms.  

Grupės vadovė Eimutė Juknevičienė svečius supažindino su pagrindiniais personalo administravimo funkcijas ir jų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais. Pranešėja akcentavo dokumentų tinkamą rengimą, jų terminus ir , svarbiausia, galimybę atsisakyti perteklinių dokumentų rengimo.

Mokymų metu daug dėmesio aiškių užduočių formulavimo svarbai skyrė NBFC metodologė Asta Nenartavičienė. Pristatymo metu taip pat buvo aptarti personalo administravimo skirtingų procesų apdorojimo terminai, jų trikdžiai ir galimi sprendimai.

Mokymuose iš viso dalyvavo apie pusšimtis Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų atstovų iš Vilniaus pataisos namų, Kauno tardymo izoliatoriaus, Šiaulių tardymo izoliatoriaus, Panevėžio pataisos namų, Alytaus pataisos namų, Marijampolės pataisos namų, Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos, Laisvės atėmimo vietų ligoninės, Lietuvos probacijos tarnybos ir Kalėjimų departamento mokymo centro.

Šiuo metu NBFC aptarnauja 240 įstaigų ir 32 000 darbuotojų jose. 

Su visa mokymų medžiaga galima susipažinti čia.