>
2021-06-16

Didžiausias viešojo sektoriaus paslaugų centras planuoja pereiti prie hibridinio darbo modelio

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC), centralizuojantis viešojo sektoriaus įstaigų buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijas, artimiausiu metu darbuotojams siūlys dirbti patogesniu būdu – taikant mišrų darbo modelį. 

430 darbuotojų turinti įstaiga planuoja bent dvi savaites per mėnesį sudaryti sąlygas to pageidaujantiems darbuotojams dirbti per nuotolį. Įvedant lankstesnį darbo rėžimą siekiama labiau prisitaikyti prie darbuotojų poreikių, besikeičiančios darbo rinkos ir sutaupyti valstybės biudžeto lėšų. Prie hibridinio darbo modelio NBFC pereis palaipsniui startuojant nuo liepos 1 dienos.

„Darbuotojams pradiniame etape planuojama 2 savaites per mėnesį sudaryti galimybę dirbti nuotoliniu būdu. Tereiks su tiesioginiu vadovu susiderinti grafiką, numatantį,  kada konkrečiai darbas vyks namuose ir kada įstaigoje. Laikui bėgant, priklausomai nuo mišraus darbo modelio ilgalaikės sėkmės, per mėnesį darbe gali fiziškai pakakti praleisti tik ketvirtį darbo laiko. Svarbu atkreipti dėmesį, kad darbuotojams, kurie pageidaus dirbti fizinėse darbo vietose, bus sudarytos visos sąlygos tam“, - pasakoja NBFC direktorė Valė Kulvinskienė.

Sutapo darbuotojų poreikiai ir organizacijos galimybės
Karantinas parodė, kad fizinė darbo vieta tampa vis mažiau aktuali. NBFC veiklos specifika, kuomet didžioji dalis buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo srities specialistų su klientais bendrauja virtualiai, sudaro tinkamas sąlygas diegti mišraus darbo modelį.

Organizacijoje buvo daug komunikuojama su darbuotojais siekiant išsiaiškinti jų lūkesčius dėl patogesnio darbo organizavimo. Didžiajai daliai darbuotojų mišraus darbo modelis yra patogesnis, sutaupoma laiko išvengiant transporto kamščių, sumažėja kelionės į darbą išlaidos. Be to, dažnas džiaugiasi ir sumažėjusiomis sąskaitomis pietų išlaidoms ir pan. 

„Dažna situacija, kuomet naujai įdarbinami specialistai teiraujasi dėl galimybės dirbti hibridiniu būdu ir po karantino. Lanksti mišraus darbo organizavimo forma galėtu tapti vienu iš lemiančiu argumentu renkantis darbą viešajame sektoriuje ir motyvacijos priemone. Juo labiau, kad susiduriame su iššūkiais, kuomet darbo rinkoje sunku surasti specialistų,  ypač trūksta viešojo sektoriaus buhalterių“, - pasakoja V. Kulvinskienė.

Galimybė spręsti  regionines nedarbo problemas ir taupyt valstybės pinigus
NBFC šiuo metu turi biurus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje, tačiau dėl darbuotojų konkuruojant didmiesčių darbo rinkoje viešojo sektoriaus atlyginimai daliai darbuotojų atrodo nepakankamai motyvuojantys rinktis viešąjį sektorių. 

„Planuojama, kad hibridinis darbas gali padėti išspręsti ir šias problemas. Vertinama, kad rajonuose pusšimčio kilometrų spinduliu aplink didžiuosius miestus darbo ieško daug profesionalių specialistų, kuriems mišrus darbo modelis galėtų padėti apsispręsti pasirinkti karjeros kelią NBFC. Valstybiniu mastu tai iš dalies padėtu spręsti taip pat ir regionines nedarbo problemas“, - sako V. Kulvinskienė.

Vertinama, kad mišrus darbo organizavimas ne tik būtų patogus darbuotojams, bet ir padėtų valstybei taupyti biudžeto lėšas. Skaičiuojama, kad pradėjus funkcionuoti lanksčiai darbo sistemai perpus galima sutaupyti lėšų skiriamų patalpų nuomai ir išlaikymui. Tai galėtų siekti net iki kelių šimtų tūkstančių eurų kasmet.

Hibridinio darbo iššūkiai
NBFC vadovė pasakoja, kad hibridinis veiklos organizavimas įstaigai kelia ir iššūkių. 
„Reikia parengti hibridinio darbo organizavimo taisykles, atitinkamai pritaikyti darbo vietas ir priemones, įsivertinti naudojamą kompiuterinę ir organizacinę techniką, naudojamas informacines sistemas, jų pasiekiamumą, duomenų saugumą ir pan. Jeigu bus sudaroma galimybė darbui iš užsienio, svarbu konkrečiai įsivertinti, kokios tai valstybės, nes gali kilti mokestinių pasekmių. Ypač, jei dirbama ne iš ES ir šalių, su kuriomis Lietuva nėra pasirašiusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties“, - sako NBFC direktorė.

NBFC neatmeta rizikos, kad dėl mišraus darbo organizavimo gali sumažėti darbuotojų bendrystės jausmas. Tačiau gyvo bendravimo trūkumą galėtų kompensuoti aktyvesnė organizacijos vidinė komunikacija ir nuolatinis dėmesys emociniam klimatui.

Pasak NBFC vadovės, diegiant hibridinį darbo organizavimo modelį svarbiausia palaikyti ryšį su darbuotojais ir jais pasitikėti. 

---
NBFC yra LR Finansų ministerijai pavaldi įstaiga. Šiuo metu NBFC aptarnauja 240 įstaigų ir 32 000 darbuotojų jose.